Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Samazinot ieslodzīto skaitu: attīstītākās justīcijas metodes Eiropā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis – pilnveidot projektā iesaistīto un citu speciālistu zināšanas, apmainīties ar inovatīvām darba metodēm par alternatīvām ieslodzījumam un darbam ar ieslodzītajiem gan pirmstiesas, gan pēc tiesas periodā.

  1. Projekta vadība un koordinācija;
  2. Pētniecība;
  3. Attīstāmās (labās) prakses analīze;
  4. Vadlīniju un Mācību paketes apstiprināšana no ekspertu puses;
  5. Projekta rezultātu izplatīšana.

Mērķa grupas: Tiesību aizsardzības iestāžu un valsts pārvaldes iestāžu speciālisti – prokurori, tiesneši, ministriju ierēdņi, probācijas speciālisti, akadēmiskais personāls, policijas darbinieki; mediji, nevalstisko organizāciju, sociālo dienestu, izglītības iestāžu un citi speciālisti.

Projekta īstenošanas vieta: Itālija, Bulgārija, Latvija, Lielbritānija, Francija, Vācija.

Sagaidāmie rezultāti:

  1. Projekta Web lapas izstrāde, kurā tiks ievietotas galvenās projektā gūtās atziņas un rezultāti, kas būs brīvi pieejami visiem speciālistiem, interesentiem un projektā iesaistītajiem speciālistiem;
  2. Noslēguma dokumenta izstrāde, kas saturēs Vadlīnijas, kas paredzētas katras projektā iesaistītās valsts tiesnešiem un citiem justīcijas sistēma speciālistiem, lai ieviestu alternatīvus risinājumus ieslodzījumam;
  3. Noslēguma dokumenta izstrāde, kas sevī ietvers Mācību paketi un ieteikumus tās ieviešanai, kas izriet no attīstāmās prakses analīzes par alternatīvu ieviešanu ieslodzījumam;
  4. Projekta galvenie rezultāti – Vadlīnijas un Mācību pakete - tiks izdoti diska formātā.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 5926,24 EUR / 4 164.99 LVL;
Project number: 2014.LV/LF/17
Project Promoter: Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”
Partner(s): Pāvesta Jāņa XXIII Kopienas asociācija (Itālija)
Legal address: Alberta iela 13,Rīga, LV-1010
Duration of the project: 01.09.2014.-30.04.2016.