Начало > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > Pagarināts partnerorganizāciju atlases iesniegumu [..]

Logo RGBES logo ar atsauci


Pagarināts partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšanas termiņš

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Informējam, ka saistībā ar tehniskajām problēmām Sabiedrības integrācijas fonda servera darbības nodrošināšanā 29.01.2015. un, ņemot vērā 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" nosacījumus, Sabiedrības integrācijas fonds ir pagarinājis 29.12.2014. izsludinātās partnerorganizāciju atlases pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai, kas tiek finansētas ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 13.02.2015. Detalizētu informāciju skatīt Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" – "Konkursi".