Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latvijas bērnu nometne „Satikšanās tēvu zemē”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015

Поиск проектов

Lai radītu Latvijas iedzīvotāju diasporas bērniem no Krievijas, Īrijas, Vācijas, Anglijas, Luksemburgas, Kanādas un Norvēģijas iespēju tuvināties Latvijas realitātei un kultūrtelpai, Limbažu novada Lādezera pamatskolā no 14. līdz 20.augustam 25 diasporas bērniem tiks rīkota bērnu vasaras nometne kopā ar 20 Latvijas bērniem. Nometnes laikā bērni no dažādām mītnes zemēm tuvāk iepazīsies ar latviešu folkloras pamatvērtībām, Latvijas dabas un kultūrvēstures nozīmīgākajām vērtībām un iespējām studēt un veidot karjeru Latvijā. Ņemot vērā, ka šis Latvijas kultūrā ir Raiņa un Aspazijas gads, latviešu valodas apguvē tiks izmantota šos dzejnieku bērnu dzeja. Šie uzdevumi tiks īstenoti, kopā ar Latvijas bērnu folkloras kopas dalībniekiem darbojoties folkloras, mākslas un literatūras nodarbībās, braucot ekskursijā pa mūsu zemes skaistākajām vietām visos novados, apmeklējot mācību un kultūras iestādes. Projekta un programmas nozīmības akcentēšanai tiks īstenota publicitātes programma, kuras ietvaros par Latvijā un diasporā dzīvojošo Latvijas bērnu vajadzībām tiks vēstīts ne tikai sabiedrībai, no kuras viņi nāk, bet arī politiķiem, kas veido valsts nākotni.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 12 990,93 EUR / 9 130.08 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/SP/13
Исполнитель проекта: Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMS
Партнер: Limbažu novada pašvaldības Lādezera pamatskola
Место реализации: Lādezera pamatskola, Limbažu novads
Cтатус: apstiprināts