Начало > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pak[..]

Logo RGBES logo ar atsauci


Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Labklājības ministrija sadarbībā ar Valsts Kanceleju ir izstrādājusi informatīvo materiālu "Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?" par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta veidiem un nosacījumiem atbalsta saņemšanai. Materiāls skatāms pdfšeit.