sif-jauns-kras


Kurzemes mazākumtautību projektspējas veicināšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015

Search projects

Mērķis: Radīt praktiskas iemaņas par projektu sagatavošanu, ieviešanu un atskaišu procesu 20 Kurzemes mazākumtautību NVO vadītājiem, biedriem, adm.personālam.

Uzdevumi:
1. Radīt izpratni par projektu konkursu pastāvēšanas iemesliem.
2. Radīt izpratni par nozīmīgākajiem aspektiem,ar kuriem jāiepazīstas, pirms projekta rakstīšanas sākšanas – nolikums, veidlapa, vērtēšanas kritēriji.
3. Radīt izpratni, ko projektā vēlas izlasīt projektu vērtētāji.
4. Iepazīstināt ar projektu iesniegumu veidlapu nozīmīgākajiem laukiem un praktiski nostiprināt prasmes to aizpildē.
5. Iepazīstināt ar projektu budžetu sastādīšanas principiem un praktiski nostiprināt prasmes to aizpildē.
6. Iepazīstināt ar projektu finansu avotiem, kas tiek finansēti no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, kā arī ar citiem Populārākajiem un vienkāršākajiem finansu avotiem NVO.
7. Grupās vai individuāli izstrādāt vismaz 5 pilotprojektu iesniegumus par strapkultūru sadarbību Kurzemē.
8. Finansiāli atbalstīt vienu apmācību procesa laikā izstrādāto piloprojekta ideju un konsultēt tā ieviešanā.
9. Radīt starpkultūru sadarbības projektu idejas.
10. Saliedēt un savstarpēji iepazīstināt Kurzemes reģiona aktīvās mazākumtautību NVO.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Kurzeme Region
Amount of Grant Awarded: 5999,64 EUR / 4 216.57 LVL;
Project number: 2015.LV/SP/05
Project Promoter: Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"
Legal address: Krišjāņa Valdemāra iela 17A. Talsu nov., Talsi
Duration of the project: 01.07.2015.-16.10.2015.