sif-jauns-kras


Uz dzimteni ar latviešu valodas diplomu kabatā!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Search projects

Projekta mērķis ir ieinteresēt un motivēt Īrijas latviešu pusaudžus apgūt latviešu valodu tādā līmenī, lai pēc vidusskolas beigšanas mītnes zemēs viņiem pavērtos iespēja atgriezties/doties uz Latviju un turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām.

Šī mērķa sasniegšanai projekta pieteicējs - Īrijas Latviešu Nacionālā Padome izvirza sekojošus uzdevumus:
1. Apgūt Amerikas latviešu pieredzi latviešu nedēļas skolu tīkla veidošanā un darbībā, Vasaras vidusskolu organizēšanā un norisē, kā arī piedalīties skolu un skolotāju konferencē Bostonā, lai turpmāk Vasaras vidusskolas rīkotu arī Īrijā.
2. Kā pilotprojektu rīkot pirmo Rudens vidusskolu Īrijā pirmajiem 25 Īrijas latviešu vidusskolēniem, motivējot pusaudžus šī pasākuma noslēgumā nokārtot arī Latvijas Valsts izglītības satura centra pārbaudījumu un saņemt attiecīga līmeņa valsts valodas (latviešu) prasmes apliecību.


Projekta tiešā mērķa grupa ir latviešu pusaudži – vidusskolēni vecumā no 17 –20 gadiem, pasākuma norises vietas: Īrija, Drogheda (projekta sagatavošana un Rudens skolas norise) un ASV (pieredzes pārņemšana un Amerikas latviešu skolu un skolotāju konference Bostonā). Iesaistītās kopienas: latvieši Īrijā un latviskās izglītības veidotāji ASV.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 14948,90 EUR / 10 506.15 LVL;
Project number: 2015.LV/DP/07_MIC
Project Promoter: BIEDRĪBA „ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME”
Partner(s): Amerikas latviešu apvienība (ALA)
Place of implementation: Dublina, Drogheda (Īrija), Milvoki (WI), Rockville (MD), Bostona (MA) (ASV)
Duration of the project: 01.07.2015.-30.10.2015.