Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Saime nāca dziedādama no druviņas sētiņā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Поиск проектов

Projekta mērķis ir īstenot Lielbritānijas latviešu Vasaras skolu/nometni (pēc pasaules 3x3 modeļa), lai stiprinātu diasporas latviešu latvisko piederības sajūtu vidē, kur piecu dienu garumā dzirdama tikai un vienīgi latviešu valoda, nodarbībās un pasākumos vienlaicīgi iesaistot visus ģimenes pārstāvjus trīs paaudzēs: bērnus, vecākus un vecvecākus un nodrošinot katrai vecuma grupai un interesēm atbilstošas nodarbes, vienlaicīgi mudinot uz aktīvu līdzdalību.
Otrs būtisks projekta uzstādījums ir vasaras skolu/nometņu ilgspējas nodrošināšana, kas jaunās emigrācijas latviešus arī turpmākajos gados ieinteresētu kļūt par dalībniekiem vasaras skolās un nometnēs, un šādi stiprinātu viņu piederību Latvijai un latviskajām aktivitātēm mītnes zemē Lielbritānijā, kas ir vislielākā jaunās emigrācijas mītnes zeme. Te mājo apmēram 100 000 latviešu.
Vasaras skola/nometne notiks Lielbritānijā Kathorpe, Latovesā no 23.augusta – 27.augustam un tajā piedalīsies vismaz 80 dalībnieki.

предоставил финансирование: 14996,00 EUR / 10 539.25 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/DP/08_MIC
Исполнитель проекта: LATVIEŠU LABKLĀJĪBAS FONDS (LATVIAN WELFARE TRUST)
Место реализации: Kathorpe, Latovesa (Catthorpe, Lutterworth) (Lielbritānija)
Период проетка: 01.07.2015.-30.10.2015.