Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


No Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerta 2015.gadā uz Eiropas Latviešu kongresu 2017.gadā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Поиск проектов

Mērķis - sadarbības sistēmas izveide starp vismaz 5 Eiropas valstu diasporas biedrībām, lai ilglaicībā tiktu nodrošināti:
1) Kultūrai: regulāri mākslinieciskie pasākumi, kultūras kopu dalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktībā, regulāra pieredzes apmaiņa, latviskās identitātes prezentācija, profesionāļu atbalsts no Latvijas.
2) Pilsoniskai līdzdalībai: 2 gadu semināru cikls un kopienu sadarbība gatavojoties Eiropas Latviešu kongresam 2017. gadā un turpmāk.
3) Informācijas apritei: atbalsts diasporas mazo kopienu interneta mediju attīstībai, sadarbība ar pastāvošo platformu www.latviesi.com, un pastāvošo diasporas mediju funkcionālās savietojamības attīstība.
Projekta papildus mērķis – uzrunāt un tuvināt organizēto kopienu aktivitātēm neformālas diasporas kopienas, kuras darbojas, izglītības, kultūras, jauniešu un interešu jomās.
2015. gada jūnijā kultūras jomu Briselē prezentēs „Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerts". No 2016. gada semināru ciklā un mediju attīstībā divos gados tiks organizētas aktivitātes kopīga kongresa, kā tradicionāla pilsoniskās līdzdalības mehānisma, izveide.
Mērķa grupa ir Eiropā dzīvojošie LV valstspiederīgie un tautieši Beļģijā, Lielbritānijā, Luksemburgā, Vācijā, Igaunijā un latviešu kopienas arī citās Eiropas valstīs.Результаты проекта:

https://www.ela.lv/site_organizejam_265.html
https://skaties.lv/zinas/latvijas/sabiedriba/aizvadits-pirmais-eiropas-latviesu-kongress-rosina-lielaku-atbalstu-latviesu-skolam/
https://www.youtube.com/watch?v=PDUEmONSReQ
https://www.youtube.com/watch?v=3907N7_8w24

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 166294,05 EUR, tai skaitā 2015.gadā – 52 008,33 EUR, 2016.gadā – 57 142,86 EUR, 2017.gadā - 57 142,86 EUR / 116 872.12 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/DP/13_MAC
Исполнитель проекта: BIEDRĪBA „EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA”
Партнер: Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā, Latviešu Nacionālās kultūras biedrība Igaunijā, Latviešu biedrība Beļģijā, Asociācija „Luksemburga–Latvija”, Biedrība „Mēs – latvieši pasaulē”
Место реализации: Brisele (Beļģija), Londona, Līdsa, Pīterboro, Bredforda, Bostona u.c. (Lielbritānija), Luksemburga (Luksemburga), Freiburga (Vācija), Tallina (Igaunija)
Период проетка: 25.05.2015.-22.11.2017.

https://www.ela.lv/site_organizejam_265.html
https://skaties.lv/zinas/latvijas/sabiedriba/aizvadits-pirmais-eiropas-latviesu-kongress-rosina-lielaku-atbalstu-latviesu-skolam/
https://www.youtube.com/watch?v=PDUEmONSReQ
https://www.youtube.com/watch?v=3907N7_8w24