Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Latviešu Biedrības Spānijā mājaslapas izveide

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Search projects

Latviešu biedrības Spānijā mājaslapas izveide, ar mērķi apkopot Spānijā rezidējošiem tautiešiem būtisku informāciju par:
1. Praktiskām formalitātēm Spānijā un Latvijā,
2. Biedrības rīkotajiem pasākumiem,
3. Iespējām iesaistīties biedrības aktivitātēs: pasākumu organizēšana, bērnu skoliņa, deju kolektīvs, u.c. aktivitātes,
4. Latviešu kopienām dažādos Spānijas reģionos un pasaulē.
Galvenie projekta pasākumi:
1. Biedrības logotipa un mājas lapas dizaina izveide,
2. Mājaslapas izstrāde,
3. Servera vietas un domēna īres apmaksa par pirmo gadu.
4. Mājaslapas pirmatnējā satura izstrāde un ievietošana.
Mājaslapa paredzēta ikvienam Spānijā dzīvojošam tautietim, kā arī jebkuram interesentam, kas vēlas iepazīties ar Latviešu biedrību Spānijā.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 1564,00 EUR / 1 099.19 LVL;
Project number: 2015.LV/DP/15_MIC
Project Promoter: LATVIEŠU BIEDRĪBA SPĀNIJĀ (ASOCIACION LETONA EN ESPANA)
Place of implementation: Madride (Spānija)
Duration of the project: 01.09.2015.-30.10.2015.