Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latviešu Biedrības Spānijā mājaslapas izveide

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Поиск проектов

Latviešu biedrības Spānijā mājaslapas izveide, ar mērķi apkopot Spānijā rezidējošiem tautiešiem būtisku informāciju par:
1. Praktiskām formalitātēm Spānijā un Latvijā,
2. Biedrības rīkotajiem pasākumiem,
3. Iespējām iesaistīties biedrības aktivitātēs: pasākumu organizēšana, bērnu skoliņa, deju kolektīvs, u.c. aktivitātes,
4. Latviešu kopienām dažādos Spānijas reģionos un pasaulē.
Galvenie projekta pasākumi:
1. Biedrības logotipa un mājas lapas dizaina izveide,
2. Mājaslapas izstrāde,
3. Servera vietas un domēna īres apmaksa par pirmo gadu.
4. Mājaslapas pirmatnējā satura izstrāde un ievietošana.
Mājaslapa paredzēta ikvienam Spānijā dzīvojošam tautietim, kā arī jebkuram interesentam, kas vēlas iepazīties ar Latviešu biedrību Spānijā.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 1564,00 EUR / 1 099.19 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/DP/15_MIC
Исполнитель проекта: LATVIEŠU BIEDRĪBA SPĀNIJĀ (ASOCIACION LETONA EN ESPANA)
Место реализации: Madride (Spānija)
Период проетка: 01.09.2015.-30.10.2015.