Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latviešu diasporas Beļģijā mediju darbības atbalsts

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Поиск проектов

Projekta galvenais mērķis ir interneta vietnes (turpmāk mājas lapa) uzlabošana, uzturēšana un LBB biedru elektroniskās uzskaites datu bāzes izveide atbilstoši 2015. gada tehnoloģiskām iespējām un prasībām, lai latvieši Beļģijā gūtu pilnvērtīgu informāciju par notikumiem, kas skar Latviju, tiktu informēti par visiem notiekošajiem sarīkojumiem Beļģijā, saņemtu atbalstu sadzīviskās grūtībās, rastu iespēju izglītot bērnus un pilnvērtīgi piedalītos latviešu kopienas dzīvē.
LBB uzturētā mājas lapa ir galvenais informācijas ieguves avots gan Beļģijas latviešiem, gan interneta vietnes apmeklētājiem. Jaunā, pilnvērtīgā un modernizētā mājas lapā būtu sekojoša informācija:
- aktuālākie notikumi Latvijā;
- latviešu sarīkojumi Beļģijā un tuvākā apkārtnē;
- elektroniskā formāta pieeja avīzei "Beļģijas Latviešu ziņas" (turpmāk BLZ);
- sadaļa bērniem un jauniešiem;
- latviešu koris, deju kopa, sports, teātris un ev. lut. draudze u.c.;
- praktiska informācija par dzīvi Beļģijā;
- forums ar padomu un diskusiju iespējām;
- sludinājumu „dēlis";
- informācija par biedrību Beļģijas oficiālajās valodās (franču, nīderlandiešu, vācu, kā arī angļu valodā);
- pārskati par visiem notikumiem, kuri tiek dokumentēti. Tādejādi visas aktualitātes saglabājas arhīvā.

Projekta mērķauditorija ir latviešu diaspora Beļģijā, tai skaitā ģimenes, seniori, latviešu Briseles Eiropas skolas jaunieši un sestdienas skolas bērni, kā arī studenti, kas mācās citviet Beļģijā. Papildus nodrošinot savstarpēju komunikāciju un informācijas apmaiņu starp latviešiem un vietējo beļģu sabiedrību, tādā veidā popularizējot Latvijas vārdu ārpus valsts robežām.
Projekta īstenošana sekmēs Beļģijā dzīvojošo latviešu interesi par notikumiem Latvijā, tādējādi stiprinot saikni ar Latviju. Mājas lapā piedāvātā informācija ievērojami uzlabos un sekmēs latviešu sabiedrisko dzīvi Beļģijā.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 3494,40 EUR / 2 455.88 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/DP/18_MIC
Исполнитель проекта: LATVIEŠU BIEDRĪBA BEĻĢIJĀ (Association Lettonne en Belgique)
Место реализации: Brisele (Beļģija)
Период проетка: 01.06.2015.-30.10.2015.