Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


LAAJ mājas lapas un interaktīvā kalendāra izveide

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Поиск проектов

Projekta virsmērķis ir uzturēt vienotu, pastāvīgu informatīvo saikni ar latviešu diasporas pārstāvjiem un citiem interesentiem visā Jaunzēlandes un Austrālijas teritorijā. Mērķi paredzēts īstenot, uzlabojot un uzturot LAAJ mājas lapu, kas savienota ar īpaši izveidotiem kontiem sociālajos medijos. Pašreizējā mājas lapa (http://laaj.org.au/) ir novecojusi, tai nepieciešama interaktīva dimensija, kas ļautu partnerorganizācijām koordinēti ievietot informāciju un nodrošināt sasaisti ar sociālajiem medijiem.
Galvenie projekta pasākumi ietver:
• pilnīgu pašreizējās mājas lapas struktūras pārveidošanu;
• sistemātisku aktuālās informācijas un informatīvo avotu strukturēšanu;
• sasaisti ar sociālo mediju produktiem, kas veicinātu LAAJ mājas lapas plašas lietošanas iespējas (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, un pēc vajadzības arī citiem, piemēram, Viber, Sina Weibo, Ren Ren, Qzone, Flicker).
• Izstrādāt sadaļu interaktīvam, visaptverošam Austrālijas latviešu sabiedrības notikumu kalendāram LAAJ un visu Austrālijas latviešu organizāciju lietošanai, lai ierakstītu un rediģētu savus sarīkojumus un pasākumus.
• Iedibināt sadarbību ar citām latviešu diasporām ārvalstīs, lai veidotu globālu informācijas apriti;
• Veidot sakarus ar Latvijas institūcijām, kas sniegtu publicēšanai papildus informāciju ar mērķi stiprināt diasporas līdzdalību Latvijas sociālajā un politiskajā dzīvē, rast jaunas sadarbības iespējas.
Projekta mērķa grupa ir plaša - pēc LAAJ datiem, šobrīd Austrālijā ir vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju, kuri uzskata sevi par latviešiem vai saistītiem ar Latviju. Kopējā mērķa grupa ietver ne vien Austrālijā dzīvojošos latviešus, bet arī viesus un citus interesentus. Mājas lapas izveidē un publicitātē tiks iesaistītas visas Austrālijā dzīvojošo latviešu kopienas caur 7 pavalstu organizācijām, kas ir LAAJ nodaļas. Projekts īpaši izstrādāts, lai ne vien izstrādātu mājas lapu kā informatīvu resursu, bet jau tās sagatavošanā iesaistītu plašu loku mērķa grupas.
Mājas lapas izveide un projekta īstenošana notiks Melburnā, Austrālijā, taču, tā kā projekta darbība pamatā norisināsies virtuālā vidē, tā īstenošanā tiks aktīvi iesaistītas LAAJ nodaļas - latviešu organizācijas no katras Austrālijas latviešu kopienas katrā Austrālijas pavalstī.

предоставил финансирование: 30 239,77 EUR, tai skaitā, 2015.gadā - 19183,08 EUR, 2016.gadā – 5427,61, 2017.gadā – 5629,08 EUR / 21 252.63 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/DP/21_MAC
Исполнитель проекта: LATVIEŠU APVIENĪBA AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒ
Место реализации: Perta, Rietumaustrālijas pavalstī; Adelaide, Dienvidaustrālijas pavalstī; Melburna, Viktorijas pavalstī; Hobarta, Tasmānijas pavalstī; Kanbera, Austrālijas Galvaspilsētas teritorijā; Sidneja, Jaundienvidvelsas pavalstī; Brisbane, Kvīnslandes pavalstī
Период проетка: 01.08.2015.-30.10.2017.