sif-jauns-kras


Latgales mazākumtautību biedrību projektspējas veicināšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015

Search projects

Mērķis: Uzlabot 20 Latgales mazākumtautību biedrību vadītāju, biedru un administratīvā personāla projektspēju, nodrošinot apmācības projektu ideju izstrādē, projektu iesniegumu sagatavošanā un projektu īstenošanā.
Uzdevumi:
1. Iepazīstināt projekta dalībniekus ar projektu konkursu būtību.
2. Radīt izpratni par nozīmīgākajiem aspektiem, ar kuriem jāiepazīstas pirms projekta rakstīšanas sākšanas – nolikums, veidlapa, vērtēšanas kritēriji.
3. Radīt izpratni par to, ko projektā vēlas lasīt projektu vērtētāji.
4. Iepazīstināt ar projektu iesniegumu veidlapu nozīmīgākajiem laukiem un praktiski nostiprināt prasmes paraugveidlapas aizpildīšanā.
5. Iepazīstināt ar projektu budžeta sastādīšanas principiem un praktiski nostiprināt prasmes paraugbudžeta aizpildīšanā.
6. Iepazīstināt ar projektu finansu avotiem, kas tiek finansēti no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, kā arī ar citiem populārākajiem finansu avotiem NVO darbībai.
7. Radīt starpkultūru sadarbības projektu idejas.
8. Grupās vai individuāli izstrādāt vismaz 5 pilotprojektu iesniegumus par starpkultūru sadarbību Latgalē.
9. Finansiāli atbalstīt vienu izstrādāto piloprojekta ideju un konsultēt tās ieviešanā.
10. Saliedēt un savstarpēji iepazīstināt Latgales reģiona aktīvās mazākumtautību NVO.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Amount of Grant Awarded: 5721,58 EUR / 4 021.15 LVL;
Project number: 2015.LV/MT/08
Project Promoter: Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"
Legal address: Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401
Duration of the project: 01.09.2015.-30.10.2015.