Home > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > Uzsākta skolas piederumu komplektu izdale

Logo RGBES logo ar atsauci


Uzsākta skolas piederumu komplektu izdale

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Latvijas pilsētās un novados ir uzsākta skolas piederumu komplektu - skolas somu un individuālo mācību piederumu izdale.

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka š.g. janvārī ir uzsākta skolas piederumu komplektu piegāde atbalsta komplektu izdales vietās visā Latvijā.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros skolas piederumu komplektu var saņemt trūcīga vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākusi ģimene, kurā ir bērni vecumā no 5 līdz 16 gadiem, uzrādot pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu.

Persona pēc savas izvēles var saņemt skolas somu vai mācību piederumu komplektu, kurā ietilpst burtnīcas, klades, zīmēšanas papīrs, vāciņi, mapes, rakstāmpiederumi, akvareļu un guaša krāsas u.c. preces.

Kalendārajā gadā katram bērnam pienākas viens komplekts. Tā kā skolas piederumu komplektu izdale objektīvu apstākļu dēļ pagājušajā gadā netika uzsākta, ar pašvaldības sociālā dienesta 2015.gadā izdotu izziņu skolas piederumu komplektu par 2015.gadu varēs saņemt līdz 2016. gada 10.jūnijam. Ar izziņu, kas izsniegta 2016. gadā, komplektu var izņemt jebkurā mēnesī 2016.gada ietvaros.

Atgādinām, ka no 2015. gada maija personas, kam piešķirts trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas personas statuss, var saņemt pārtikas preču komplektus un bērni vecumā līdz 18 gadiem - higiēnas un saimniecības preču komplektus.

Lai mazinātu sociālo atstumtību un veicinātu personu patstāvību savu sociālo vai ārkārtas situācijas problēmu risināšanā, partnerorganizācijas piedāvā personām iesaistīties daudzveidīgos izglītojošos, informatīvos pasākumos, sniedz individuālas konsultācijas, organizē pašpalīdzības grupas u.tml. Interesentus aicinām skatīt apkopoto partnerorganizāciju papildpasākumu plānu www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas/papildpasakumi.
Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" sadaļā "Atbalsta vietas" un mājaslapas www.atbalstapakas.lv sadaļā “Atbalsta vietas” ir publicētas visas izdales vietu adreses un to darba laiki.