Logo RGBES logo ar atsauci


2. partnerorganizāciju atlase

Source of Funding: Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
Program: Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
Search projects
Date of issue: 31.03.2016.
Date of submission: 28.04.2016.

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu partnerorganizāciju atlasi:
- pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai Ķeguma novadā, Mārupes novadā, Krustpils novadā, Jēkabpils novadā, Aknīstes novadā, Salas novadā, Viesītes novadā,
- maltīšu nodrošināšanai un papildpasākumu īstenošanai visā Latvijas teritorijā,
kas tiek finansētas ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 28.04.2016. līdz plkst. 17.00.

Iesniegumu iesniegšana
Atlases iesniegumus var iesniegt:
• personīgi vai sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, Aspazijas bulvāris 24 (3. stāvs), Rīga, LV-1050;
• nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu .
• aizpildot atlases iesnieguma veidlapu tiešsaistē projektu elektroniskās vadības sistēmā Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.gov.lv, iepriekš parakstot attiecīgu vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu;

Lai atlases iesniegumu aizpildītu tiešsaistē, nepieciešams noslēgt vienošanos par iesnieguma iesniegšanu tiešsaistē. Aicinām pretendentus aizpildīt vienošanos, norādot informāciju par pretendentu un atbildīgo amatpersonu. Aizpildīto un parakstīto vienošanos lūdzam nosūtīt Sabiedrības integrācijas fondam divos eksemplāros pa pastu vai iesniegt personīgi Aspazijas bulvārī 24 (3. stāvs), Rīgā, LV-1050.
Sabiedrības integrācijas fonds pēc Vienošanās noslēgšanas piecu darba dienu laikā piešķirs organizācijai piekļuves tiesības projekta iesnieguma aizpildīšanai tiešsaistē.

docVienošanās par tiesībām lietot Fonda PEVS atlases iesniegumu un pārskatu iesniegšanai tiešsaistē

Informatīvie semināri
Laika posmā no 2016. gada 14. aprīļa līdz 22. aprīlim tiks rīkoti reģionālie informatīvie semināri par atlases iesniegumu sagatavošanu. Informācija par semināriem (vietas, laiki, pieteikšanās) būs pieejama no 05.04.2016.

Jautājumi
Jautājumus par atlases iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt uz e-pastu ar norādi "Partnerorganizāciju atlase" ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms atlases iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.
Iesniegtie jautājumi un atbildes tiks apkopotas un būs pieejamas ikvienam www.sif.gov.lv sadaļā „Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" → „Biežāk uzdotie jautājumi".

Atlases dokumenti

Atlases iesniegumu sagatavošanai nepieciešamā informācija pieejama arī Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Aspazijas bulvārī 24 (3. stāvs), Rīgā, apmeklētāju laiks: darba dienās no 10.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00.

Informatīvie semināri par partnerorganizāciju atlases iesniegumu sagatavošanu Rīgā un reģionos:

LABOTS 15.04.2016. plkst. 10.00 – Rīga, Sabiedrības integrācijas fonda telpās, Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs) – darba kārtība

ATCELTS 19.04.2016. plkst. 12.00 – Jēkabpils, Dambja iela 10 – darba kārtība

21.04.2016. plkst. 12.00 – Liepāja, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta telpās, E.Veidenbauma ielā 3– darba kārtība

Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67078182 vai e-pastu ar norādi „Dalība seminārā".

Piesakot savu dalību norādiet:
• vārdu, uzvārdu;
• organizāciju, kuru pārstāvat;
• tālruņa numuru vai/un e-pastu.
Dalība semināros ir bez maksas.

Semināru prezentācijas:
pdfPartnerorganizāciju iesniegumu atlase
pdfAtlases iesnieguma aizpildīšana
Semināra dalībnieki ar prezentācijas izdrukām netiks nodrošināti.

No projects found for this Programme