Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


ASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

2016. gada vasaras vidusskolas mērķis ir latviešu jauniešu piederības sajūtas stiprināšana Latvijai, sekmējot valodas apguvi. Lielākajai daļai ASV un Kanādas latviešu jauniešu apgūt latviešu valodu un citus priekšmetus iespējas tikai vasaras vidusskolā, jo abās valstīs saglabājušās tikai divas sestdienas vidusskolas. Šāda situācija izveidojusies piemērotu mācībspēku trūkuma dēļ. Lai sasniegtu šīs vasaras mērķus, GVV uzskata par nepieciešamu nodrošināt programmu ar kvalificētiem darbiniekiem, to skaitā skolotājiem un audzinātājiem no Latvijas.

Projekta mērķa grupa ir ASV un Kanādā dzīvojošie latviešu jaunieši. Paredzēts, ka 2016.gadā GVV apmeklēs 108 jaunieši no dažādām ASV pavalstīm. Latviskās vides nodrošināšanā iesaistītas arī pārējās bērnu vecuma grupas un GVV ģimenes, kopskaitā ap 500 cilvēku. Skolas laikā īstenotos pasākumus apmeklē visu iepriekšminēto grupu dalībnieki no ASV, Kanādas un Latvijas.

Amount of Grant Awarded: 15 000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Project number: 2016.LV/DP/03_MIC
Project Promoter: Garezera latviešu nacionālā centra Garezera vasaras vidusskola
Start date of project: 01.03.2016.
Project finish date: 14.08.2016.
Place of implementation: ASV - Three Rivers, Mičigana
Status: Noslēgts līgums