sif-jauns-kras


Kursas vasaras vidusskola ASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir atsākt (2016) ASV Rietumkrasta Vasaras vidusskolas „Kursa" programmu, centrējoties uz valodas un latviešu izglītības stiprināšanu un īpaši uz jauniešu piederību un saitēm ar mūsdienu Latviju. Tēmēsim uz jauniešu iesaistīšanu Latvijas simtgades pasākumos devīzes „Es esmu Latvija" zīmē. No „Kursas" audzēkņiem sagaidāms liels pienesums Latvijas nākotnei un atpazīstamībai, ne tikai latviešu diasporai.

ASV un Kanādā šādas izglītības programmas pastāv tikai vasaras vidusskolās. Kaut arī latviešu diasporas sabiedrība ir spraiga, viens no mērķiem ir aicināt talkā skolotājus/audzinātājus no Latvijas, arī iesaistīt kā audzēkņus jauniešus no Latvijas latviskuma un valodas līmeņa uzturēšanai. Atbilstoši savai rocībai, „Kursas" programma ir izveidota no 15 līdz 25 diasporas jauniešiem un 10 līdz 15 darbiniekiem. Atsevišķus pasākumus mācību laikā un izlaiduma norises apmeklē audzēkņu tuvinieki un vietējie latvieši, nereti arī apkārtnē mītošie interesenti ārpus „Kursas" loka.

предоставил финансирование: 15 000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/DP/15_MIC
Исполнитель проекта: Rietumkrasta latviešu izglītības centrs
Дата начала проекта: 01.05.2016.
Дата окончания проекта: 31.08.2016.
Место реализации: ASV – Šeltona, Vašingtona
Cтатус: заключён договор