Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Pirmo sociālekonomiskās iekļaušanas atbalstu saņēm[..]

Pirmo sociālekonomiskās iekļaušanas atbalstu saņēmuši 69 patvēruma meklētāji

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

lsk-sif-es

Pirmo sociālekonomiskās iekļaušanas atbalstu saņēmuši 69 patvēruma meklētāji

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" ir uzsācis sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Š.g. aprīlī biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", piesaistot zinošus un pieredzējušus speciālistus (vienu sociālo darbinieku un četrus sociālos mentorus) ir jau snieguši pirmo atbalstu 69 patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pakalpojuma ietvaros sociālais darbinieks nodrošina katras personas sociālā gadījuma vadību, kā arī sadarbībā ar sociālo mentoru, sastāda katrai personai individuālu sociālekonomiskās iekļaušanas plānu un atbilstoši katras personas situācijai koordinē atbalsta sniegšanu un sadarbību ar valsts, pašvaldības iestādēm un citām iesaistītajām pusēm, piemēram, meklējot dzīvesvietu ar īres līgumu vai citu tiesisku pamatu, izglītības iestādi vai darba vietu. Papildus sociālais mentors sniedz atbalstu personām ar mērķi integrēties sabiedrībā, t.sk. palīdzot reālās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes un rosinot apgūt jaunas iemaņas.

Sociālā darbinieka pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki". Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumi tiek nodrošināti gan patvēruma meklētājiem, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība un pārvietotas no Grieķijas un Itālijas (pašlaik 23 cilvēki), gan personām, kuras, ssaasinoties sociālekonomiskajiem apstākļiem viņu valstī, ierodas Latvijā patstāvīgi, gan personām, kuras jau ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālekonomiskās iekļaušanas atbalsts pieejams periodā, kamēr persona vēl ir patvēruma meklētāja statusā, kā arī pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas persona var saņemt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus līdz brīdim, kad tiek izpildīts individuālais sociālekonomiskais plāns vai uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus pēc statusa iegūšanas dienas.

Papildus informācija biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" mājas lapas www.redcross.lv sadaļā "Projekti".

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Šī pasākuma ietvaros plānotas vairākas atbalsta darbības, lai veicinātu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu, t.sk. patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu, nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību. Finansējums tiek piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts:

 

Raksts ievietots: 24.05.2016.