sif-jauns-kras


Raibās dienas Burtniekos

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts paredz ar kultūras un mākslas starpniecību veicināt latviskās kultūrtelpas izziņu un palielināt bērnu un jauniešu zināšanas par latviešu kultūru un tradīcijām, radīt vēlēšanos veidot vai nostiprināt latvisku identitāti un piederību latviskajai kultūrtelpai. Projektā paredzētā nometne tiks īstenota laika posmā no 2o16 gada 01.augusta līdz 06. augustam Latvijā, Burtnieku novada Burtnieku pagastā, multifunkcionālājā jauniešu iniciatīvu centrā.

Īstenojot projektu, tiks iesaistīti 36 dalībnieki, organizējot ārpusskolas pasākumus Latvijas un diasporas bērniem un jauniešiem un veicinot diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu kopīgu darbošanos. Projekta laikā diasporas bērni un jaunieši uzlabos latviešu valodas prasmes, tiks stiprināta bērnu un jauniešu nacionālā identitāte un sociālās atmiņas attīstība. Nometnes dalībnieku kopīga darbošanās radošajās darbnīcās, ekskursijās pārgājienos un citās aktivitātēs, nodrošinās labvēlīgu vidi diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu pozitīvai saskarsmei. Šī bērnu sadarbība audzinās un mācīs latviešu un citu valstu piederīgo jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju un radītu vēlmi atgriezties dzimtenē.

Paplašināsies diasporas bērnu un jauniešu zināšanas un izpratne par Latviju, tās kultūru, dzīvi un iespējām dažādās dzīves jomās, veicinot atgriešanās procesus un pilsoniskās sabiedrības spēcināšanu.

Projekts paredz jauniešiem pētīt savu identitāti, jautāt un pārdomāt un diskutēt par latvisko mantojumu un tā svarīgumu savās tālākās dzīves gaitās.

Projekta rīkotāji cer, ka galvenais sasniegums projektā būs stiprināta sava valstiskā piederība Latvijas un diasporas bērniem, reizē veicinot sociālās atmiņas attīstību.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas - 18;
No Latvijas - 18.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 10 898,92 EUR / 7 659.80 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/SP/07
Исполнитель проекта: Biedrība "Pāvulēni"
Партнер: Burtnieku novada multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs
Место реализации: Burtnieku pagasts
Период проетка: 01.08.2016. - 06.08.2016.
Cтатус: заключён договор