sif-jauns-kras


Satikšanās Tēvu zemē - 2016

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Lai radītu Latvijas iedzīvotāju diasporas bērniem no Krievijas, Īrijas, Vācijas, Anglijas, Luksemburgas, Kanādas un Norvēģijas iespēju tuvināties Latvijas realitātei un kultūrtelpai, Limbažu novada Lādezera pamatskolā no 22. līdz 29.jūlijam 25 diasporas bērniem tiks rīkota bērnu vasaras nometne kopā ar 20 Latvijas bērniem. Nometnes laikā bērni no dažādām mītnes zemēm tuvāk iepazīsies ar latviešu folkloras pamatvērtībām, Latvijas dabas un kultūrvēstures nozīmīgākajām vērtībām un tradīcijām, kā arī tiks aktualizēta Latvijas valsts simtgades tuvošanās. Šie uzdevumi tiks īstenoti, kopā ar Latvijas bērnu folkloras kopas dalībniekiem darbojoties folkloras, mākslas un valodas nodarbībās, braucot ekskursijā pa mūsu zemes skaistākajām un Latvijas valstij svarīgajām vietām un iestādēm. Projekta un programmas nozīmības akcentēšanai tiks īstenota publicitātes programma, kuras ietvaros par Latvijā un diasporā dzīvojošo Latvijas bērnu vajadzībām tiks vēstīts ne tikai sabiedrībai, no kuras viņi nāk, bet arī politiķiem, kas veido valsts nākotni.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas - 25;
No Latvijas - 20.

предоставил финансирование: 12 997,62 EUR / 9 134.78 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/SP/11
Исполнитель проекта: Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMS
Партнер: Limbažu novada pašvaldības Lādezera pamatskola
Место реализации: Lādezera pamatskola, Limbažu novads
Период проетка: 23.07.2016. - 29.07.2016.
Cтатус: заключён договор