Print |

Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes[..] > Stāsti par Latviju

sif-jauns-kras


Stāsti par Latviju

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Search projects

Description

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir īstenot neformālās izglītības aktivitāšu kopu Latvijas diasporas ārvalstīs piederīgajiem bērniem un jauniešiem, lai veicinātu latviešu valodas apguvi, Latvijas kultūras, tradīciju, ekonomisko un biznesa iespēju iepazīšanu, integrētu mērķauditoriju Latvijas sabiedriskajā dzīvē, nacionālās identitātes stiprināšanā, draudzīgu attiecību izveidošana ar vienaudžiem Latvijā un piederības apziņas veicināšana latviskajai kultūrtelpai, kas motivētu nākotnē atgriezties Latvijā, veidotu toleranci pret diasporas latviešiem Latvijas sabiedrībā.

Projekta laikā tiks radīti priekšnoteikumi Latvijas diasporas skolēnu un jauniešu integrēšanai latviešu valodas un kultūras vidē: aktualizējot pedagogu intelektuālo pieredzi un iesaistot mērķauditoriju interaktīvās un kreatīvās nodarbībās, iepazīstot gan klātienē, gan neklātienē visus Latvijas novadus, latviešu daiļliteratūru, folkloru, tautas dejas, dažādas meistarklases, augstākās izglītības iespējas Latvijā, kultūras, dabas un vēstures objektus, veiksmīgus Latvijas mazā un privātā biznesa uzņēmējus Latvijā; apzinoties latviešu nacionālo identitāti; veicinot patriotisma un piederības sajūtu Latvijas valstij; veidojot lojalitāti un toleranci pret Latvijas diasporai piederošajiem un ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem, tādējādi sekmējot reemigrāciju.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas - 16;
No Latvijas - 16.

Information

Amount of Grant Awarded: 12 955,66 EUR / 9 105.29 LVL;
Project number: 2016.LV/SP/24
Project Promoter: Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks"
Partner(s): Daugavpils Universitāte, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, Asociācija "Lietuvas un Latvijas forums" (Lietuva)
Place of implementation: Rušonas pagasts
Duration of the project: 23.07.2016. - 30.07.2016.
Status: Noslēgts līgums

Documents

Documents

 


Date of printing: 14.06.21