sif-jauns-kras


Dabas dārgumi

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

1. Mērķis: Saglabāt un stiprināt ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērnu piederību Latvijai, īstenojot vasaras nometni kā vispusīgu attīstību veicinošu nodarbību ciklu, idejiski savienojot Latvijas dabas izziņu un izpēti, patriotisko audzināšanu, darbu amatnieku darbnīcās un latviešu valodas mācīšanos.
2. Mērķa grupa: 21 Latvijā un ārvalstīs (Gruzijā, Lielbritānijā, Beļģijā un Brazīlijā) dzīvojoši latviešu bērni vecumā no 9 līdz 18 gadiem.
3. Uzdevumi:
a) Stiprināt mērķa grupas saikni ar Latviju, kā līdzekļus izmantojot Latvijas dabas iepazīšanas un nacionālā patriotisma celšanas aktivitātes.
b) Pievērst mērķa grupas uzmanību ekoloģijas problēmām, rosinot novērtēt vienu no lielākajām Latvijas vērtībām – neskarto un tīro dabu.
c) Īstenot aktivitātes, kas ceļ mērķa grupas fiziskās, emocionālās un intelektuālās attīstības līmeni.
d) Mērķa grupai radīt fizisku un emocionālu piederības un māju sajūtu Latvijā, īstenojot aktivitātes ar ilgtspējīgu un taustāmu rezultātu (Mājasvietas koka stādīšana, putnu būrīšu izgatavošana).
4. Aktivitātes: Lauka pētījumi, botānikas lekcijas, amatnieku darbnīcas, Jaunsargu nodarbības, orientēšanās un erudīcijas spēles, latviešu valodas stundas. Visas aktivitātes vienojošā tēma – Latvijas daba, dabas bagātību valstiskā un globālā nozīme.
5. Norises vieta: Jēkabpils novads, Zasas pagasts, amatniecības centrs „Rūme".
6. Rezultāti: Mērķa grupa projekta rezultātā iegūs padziļinātas zināšanas par Latvijas dabu, papildinās un nostiprinās latviešu valodas zināšanas, saņems patriotisko audzināšanu, veidos atgriezenisko saiti ar Latviju, iegūstot jaunas draudzības un stiprinās nacionālo identitāti, saskatot sevi kā Latvijas dabas daļu.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas - 15;
No Latvijas - 6.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 12541,04 EUR / 8 813.89 LVL;
Project number: 2016.LV/SP/17
Project Promoter: Biedrība "Sēļu pūrs"
Partner(s): Gruzijas latviešu biedrība "Ave Sol", Mančesteras Latviešu Nedēļas Nogales Skoliņa "Ezītis"
Place of implementation: Jēkabpils novads
Duration of the project: 12.07.2016. - 19.07.2016.
Status: Noslēgts līgums