sif-jauns-kras


NVO koalīcija “Cenzūrai NĒ”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir sekmēt kvalitatīvu sabiedrības, it īpaši - izglītojamo bērnu vecāku, līdzdalību un pārstāvniecību izglītības politikas attīstībā, un veidot konstruktīvu dialogu starp izglītības procesā iesaistītajiem, vienlaikus stiprinot koalīcijas "CenzūraiNĒ" dalīborganizāciju kapacitāti.

Projekta aktivitātēs tiešā veidā tiks iesaistīti ap 300 skolas vecuma bērnu vecāki – viņi piedalīsies diskusijās koalīcijas teltī sarunu festivālā LAMPA Cēsīs, kā arī 5 reģionālajos semināros kopā ar izglītības politikas veidotājiem apspriedīs jautājumu, cik neierobežotas ir vecāku pilnvaras, kur sākas valsts atbildība par bērna pieejamību informācijai un zināšanām. Bez tam koalīcijas "CenzūraiNĒ" dalībnieki – vismaz 5 NVO pārstāvji kopīgā seminārā izstrādās turpmākās rīcības stratēģiju un efektīvas komunikācijas argumentus, lai sekmētu izglītības procesā iesaistīto līdzidomāšanu un līdzdarbošanos.

Projekta rezultātā līdz ar šīs NVO koalīcijas dalīborganizāciju ciešāku sadarbību un kopējas stratēģijas izstrādi būs arī iesaistīto tiešās mērķa grupas – skolēnu vecāku pieaugušais izpratnes līmenis par līdzatbildību izglītības procesa sekmēšanā. Iesaistītie skolu administrāciju un izglītības politikas veidotāju pārstāvji būs pievērsuši uzmanību un ieguvuši praktiskus ieteikumus sadarbībai ar vecākiem sensitīvu tēmu apspriešanā.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 9729,19 EUR / 6 837.71 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/017
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds""
Darbības joma: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 147/k2 – 47, Rīga, LV-1013
Īstenošanas ilgums: 15.06.2016.- 31.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums