Home > Sources of funding > NGO Project Measure (2004-2009)

eea-norway


NGO Project Measure (2004-2009)

Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Search projects

The aim of the “NGO Project Measure” is to provide support for implementation of projects in priority fields of the EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism. During the period from the end of 2007 till the end of 2010, in total ~ 2, 2 million EUR have been allocated within this measure for financing 40 projects implemented by NGOs.

During the “NGO Project Measure” implementation period, four calls for proposals have been announced. In the first call, 9 NGOs received support, in the second – 10 NGOs; in the third call, funding has been allocated to 9 NGOs, and in the fourth – to 11 NGOs.

No.Status Title
1 (Call for Proposals has ended) 1.atlase
2 (Call for Proposals has ended) 2.atlase
3 (Call for Proposals has ended) 3.atlase
4 (Call for Proposals has ended) 4.atlase
Projects: 40 No.Project PromoterProject's title
1.Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"Consolidated monitoring "Dimension of Disability"
2.Velku biedrībaEducation program of tactile stimulation – support method in special education
3.Baltijas Vides ForumsPatērētāju informēšana par veselībai nekaitīgāku ikdienas preču izvēli
4.Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība "Kaimiņi"Ciematu attīstība - ilgtspējīgas attīstības pamats
5.Baltijas Vides ForumsInformācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu Baltijas valstīs
6.Latvijas Ornitoloģijas biedrībaSabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā
7.Latvijas Dabas fondsIzglītojošu dokumentālo filmu par dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem veidošana Latvijas skolām
8.Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS"Informēta sabiedrības līdzdalība vides aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstībā
9.Oleru muižaSaprast koka namu
10.Latvijas Sabiedrības veselības fondsVeselīga augstākā un profesionālā izglītība
11.Asociācija "Dzīvesprieks"NVO kapacitātes stiprināšana riska bērnu integrēšanai sabiedrībā
12.Latvijas Bērnu fondsEsam līdzās!
13.Latvijas Kopienu iniciatīvu fondsPrivātās un publiskās partnerības veicināšanas modeļu izstrāde un ieviešana, iesaistot nevalstiskās organizācijas
14.Latvijas pašvaldību darba devēju asociācijaIedzīvotāju un institūciju izglītošana darba tiesisko attiecību jomā pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un līdzsvarotas ekonomikas attīstībai Latvijas reģionos
15.Bāreņu biedrība "Saules bērni"Speciālo skolu interešu izglītības pedagogu psiholoģiskā apmācība un jaunu iemaņu iegūšana
16.Liepājas Neredzīgo biedrība"Atpazīt - saskatot, sadzirdot, sataustot. Universālo dizainu ikvienam Latvijā"
17.Zemnieku saeimaAtjaunojamās enerģijas popularizēšana un izmantošanas veicināšana Latvijā, izmantojot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi
18.Ventspils Augsto tehnoloģiju parksKosmosa tehnoloģijas - iespējas izglītībai un ekonomikas attīstībai
19.Resursu centrs sievietēm "Marta"Atbalsta centrs ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm
20.Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās"Funkcionālās un radošās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām
21.„Vecāki Jūrmalai”Narkomānijas kaitējuma mazināšana Jūrmalā
22.“Zemes draugi”Ilgtspējības principos un sabiedrības interesēs balstītas ĢMO politikas veidošana Latvijā
23.„Mores Muzejs”Mores kauju muzeja veidošana kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai
24.„Mārīte ABC”Vispusīga attīstības veicināšanas programma Lielvārdes novada bērniem ar īpašām vajadzībām "Spēka maize"
25.„Latvijas Arhitektu savienība”Enerģiju taupoša būvniecība Latvijā
26.Sieviešu tiesību institūtsAtbalsts programmas Latvijas mājamatniekiem "No kūniņas līdz taurenim"
27.Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds”Cita skola. Vienaudžu izglītotāju un informatīvo resursu attīstība seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību veicināšanai
28.Pasaku māja "Undīne" - Zaļais ordenisCilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem pieejama daba
29.Izglītības iniciatīvu centrsIntegrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām
30.Saldus rajona attīstības biedrībaMūžizglītības programmu īstenošana mūzikas un mākslas jomā Saldus rajonā
31.Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejaInovatīvu risinājumu ieviešana bērnu ar īpašām vajadzībām reintegrācijai izglītības sistēmā un sabiedrībā
32.Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda"Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā
33.Karitatīvās aprūpes brīvprātīgo darbinieku asociācijaSociālās rehabilitācijas un attīstības programma "Mirjama", sievietēm, kuras drīzumā atbrīvosies no ieslodzījuma vietas
34.Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrsPārrobežu sadarbības veicināšana līdzsvarotas ekonomikas attīstībai, sekmējot pašvaldību darbinieku izglītošanu, labas prakses pieredzes veicināšanu starp Daugavpils rajona un Dānijas pašvaldībām un institūcijām
35.Alternatīvās aprūpes centrs "Žēlsirdības māja""Sociālās adaptācijas modelis bērniem un jauniešiem ar intelektuālās un garīgās attīstības traucējumiem ģimenei tuvinātos apstākļos
36.Talsu novada fondsIedzīvotāju iniciatīvas - Talsu novadam
37.„Baltic Institute of Social Sciences”Publiskās un privātās partnerības izplatību Latvijā veicinošo uin kavējošo faktoru socioloģiska analīze
38.Ielu bērnu dienas centrs „IOGT Baltais zvirbulis”Skaidra izvēle
39.„Latvijas Samariešu apvienība”Aprūpes pamati sociālā darba speciālistiem darbam ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām
40.„Latvijas Nedzirdīgo savienība”XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija