Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.2. measure "Reduction of Administra[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ESF 1.5.1.2. measure "Reduction of Administrative Barriers and Quality Improvement of Public Services"

Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Search projects
Aktivitātes mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un mazināt admi­nistra­tīvos šķēršļus iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, palielinot publiskās pārvaldes sniegto pamatpakalpojumu pieejamību un kvalitāti.
Aktivitātes mērķa grupas ir valsts pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu paš­valdības un to iestādes, publisko pakalpojumu lietotāji (iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, interešu grupas un komersanti).

Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

Aktivitātes ietvaros finansē projektus, kas paredz pētījumu veikšanu par administratīvo šķēršļu samazināšanu un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu (lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, kā arī mazinātu administratīvos šķēršļus iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām), šo pētījumu rezultātu izplatīšanu un ieviešanu, kā arī apmācības publisko pakalpojumu sniedzējam.

No.Status Title
1 (Call for Proposals has ended) 1.atlase
Projects: 2 No.Project PromoterProject's title
1.Valsts kancelejaAdministratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana
2.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaPublisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana