sif-jauns-kras


“Atbalsts bērnu un jauniešu invalīdu iekļaušanai mācību iestādēs un pozitīvas attieksmes veidošana pret invalīdiem sabiedrībā” 2003

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов