Print |

Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.1. measure "Development of Human Re[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ESF 1.5.2.1. measure "Development of Human Resource Planning and Management System in Public Administration"

Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Search projects

Aktivitātes mērķis ir publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmu izstrāde un ieviešana.

Aktivitātes mērķa grupa ir valsts pārvaldes iestādes un citas no valsts budžeta finansētās iestādes.

Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

Sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis normatīvo aktu apkopojumu, kas ir saistošs projektu īstenotājiem projektu ieviešanas gaitā. Šeit ir apkopoti normatīvie akti, kas regulē gan aktivitāšu īstenošanu, gan iepirkumu veikšanu, kā arī citi normatīvie akti, kas tiešā veidā neattiecas uz konkrēto aktivitāti vai apakšaktivitāti, bet ir saistoši veicot dažādus pasākumus projektu īstenošanas ietvaros. Normatīvo aktu saraksts

No.Status Title
1 (Call for Proposals has ended) 1.atlase
No projects found for this ProgrammeDate of printing: 22.06.21