Начало > Источники финансирования > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (at[..]

sif-jauns-kras


Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs. Programmas ietvaros tiks atbalstīti diasporas organizāciju darbības spēju stiprināšanas pasākumi, pasākumi, kas vērsti uz jaunu biedru piesaisti un to iesaisti organizācijas darbā, īpaši atbalstāmi pasākumi diasporas jauniešu organizāciju izveidei un darbības stiprināšanai, pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju (t.sk. ar Latvijas pilsonisko sabiedrību, uzņēmējdarbības vidi, valsts pārvaldi), valsts svētku svinēšanas pasākumi, informatīvi un izglītojoši pasākumi par diasporai svarīgiem jautājumiem, diasporas mediju atbalsta pasākumi un citi pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju.

Kopējais 2016.gada konkursa ietvaros jauniem projektiem pieejamais programmas finansējums ir 126 065,43 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv Latvijas diasporas ārvalstīs intereses vai ārvalstī reģistrēta sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs. Diasporas interešu pārstāvība ir primārais organizācijas darbības mērķis.

Programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 12.janvāris. Projektu iesniegumus var iesniegt:

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī izmantojot Skype: sif.konkursi.

 

Saistošie dokumenti

PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS

Проекты: 14 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Berlīnes latviešu bērnu un kultūras biedrībaRadošās darbnīcas un svētku svinēšana Berlīnē, Vācijā
2.Eiropas Latviešu apvienībaKaLVe: Eiropas latviešu skolas vecuma jauniešu vasaras nometne
3.Latviešu kultūras biedrība SAIMESaimes saites svešumā – latviskās identitātes stiprināšana Štutgartes diasporā
4.Asociācija „Luksemburga – Latvija”Latviskās skaņas Luksemburgā
5.Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskā draudzeŅujorkas latviešu draudzes nometnes 60. jubilejas svinības
6.Latviešu Apvienība Austrālijā un JaunzēlandēLatvijas Proklamēšanas svētku referents Austrālijas Latviešu centros
7.Rietumkrasta latviešu izglītības centrsKursas vasaras vidusskola ASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana
8.Īrijas latviešu nacionālā padomeŠodien vidusskolēns, rīt students
9.Latviešu biedrība ĪrijāLatviešu Kultūras un Valsts svētki Īrijā
10.Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozareLatviskās identitātes saglabāšana Iegūsim valsts valodas prasmes apliecību!
11.Garezera latviešu nacionālā centra Garezera vasaras vidusskolaASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana
12.Latviešu biedrība BeļģijāAtbalsts Beļģijas latviešu biedrības organizatoriskās, administratīvās un komunikācijas kapacitātes stiprināšanai
13.Latviešu Apvienība Francijā2016. gada Latvijas Valsts svētku svinības Parīzē
14.Frankfurtes latviešu biedrībaFrankfurtes un tai tuvāko diasporu latviešu kultūras svētki “Debesmanna 2016”