Начало > Источники финансирования > “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības pr[..]

sif-jauns-kras


“Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana.

Programmas mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne, nodrošinot, ka projektu aktivitātēs vienlaikus piedalās vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām.

Netiešā mērķa grupa ir projektu aktivitātēs iesaistīto jauniešu vecāki, aizbildņi un pedagogi.

Kopējais 2017.gadā programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums ir 30 000 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS

Ho.Cтатус Hазвание
1 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros
Проекты: 6 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.BIEDRĪBA “LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA”“Piederu savai Latvijai”
2.RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA“Baltijas spēks – jauniešu vienotība”
3.Maksa Goldina biedrība „Ebreju kultūras mantojums”“Atgriezties un pieminēt”
4.Biedrība "Rodacy"“Piederības iedvesma Latvijas valstij Ita Kozakēviča”
5.Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” “Kopīgi soļi”
6.Biedrība „Goraļ”“Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības!”