sif-jauns-kras


"NVO fonds" 2020

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Programmas ietvaros 2020.gadā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver šādus darbības virzienus (atbilstoši Konceptuālajā ziņojumā par NVO fonda izveidi minētajiem):
1. "NVO darbības stiprināšana";
2. "NVO interešu aizstāvības stiprināšana";
3. "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm";
4. "NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana".

Paredzēts, ka projekts var aptvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, paredzēts atsevišķi nodalīts finansējums mikro līmeņa projektiem ar vienkāršāku administrēšanas mehānismu.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti, kas vērsti uz līdzdalības palielināšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

Makro projektu var iesniegt organizācijas, kas uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi vismaz pēdējo 3 gadu nepārtrauktā periodā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un tās darbības ir saistītas ar pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm.

Programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums no Kultūras ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2020.gadam ir 1 097 000 EUR.

PROJEKTA ĪSTENOŠANA:

docxStandartlīgums

docxNoslēguma pārskats-MAKRO

docxStarpposma pārskats - MAKRO

xlsFinanšu atskaite MICRO/MACRO (1 darbības virziens)

xlsFinanšu atskaite MICRO/MACRO (vairāki darbības virzieni)

docxNoslēguma pārskats - MIKRO

KONKURSA POSMS:

Konkursa nolikums (informācijai)

docx1.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa-makro projekts (jāaizpilda)

docx2.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa-mikro projekts (jāaizpilda)

xls3.pielikums: Projekta budžeta veidlapa (jāaizpilda)

xls3.pielikums: Budžets (ja projektā ir vairāki darbības virzieni)

xls4.pielikums: Projekta rezultātu saraksts (jāaizpilda)

docx5.pielikums: Projektos īstenojamo aktivitāšu piemēri (informācijai)

Vērtēšanas komisijas sastāvs

Uzmanību!

Projekta iesniegums sastāv no:

- konkursa nolikuma 1.pielikuma - Makro projekta iesnieguma veidlapa vai 2.pielikuma - Mikro projekta iesnieguma veidlapa

- konkursa nolikuma 3.pielikuma – projekta budžets,

- konkursa nolikuma 4.pielikuma - projekta rezultātu saraksts,

- projektā iesaistītā personāla darba gaitu aprakstiem (CV).

(Konkursa nolikuma 3.1.punktā ir nepilnīgs pielikumu uzskaitījums).

 

 

Projekti: 71 


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Ikšķile, Ikšķiles novadsBiedrības IBS darbības stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana Latvijā
2.Fonds “Mākslai vajag telpu”Fotogrāfijas projekts par dažādām sociālām grupām Latvijā
3.Biedrība "Mūsu vārds"Biedrības „Mūsu vārds” kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai
4.Biedrība “Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība”Laiks bērniem, laiks darbam, laiks sev!
5.Biedrība "Slāvu kultūras biedrība "Rodņik""Starpkultūru dialogs latviešu un mazākumtautību tradīciju izzināšanā un sabiedrības saliedēšana radošā procesā
6.Biedrība “Culturelab”Līdzdalības māksla
7.Biedrība "Latvijas Hemofilijas biedrība"LHB vakar, šodien, rīt
8.Biedrība "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls"Aizstāvot Latvijas sieviešu tiesības un stiprinot dzimumu līdztiesības politiku nacionālā un Eiropas līmenī – 2020.gada programma
9.Biedrība "Ugāles attīstība"Ventspils novada nevalstisko organizāciju darbības un sadarbības stiprināšana
10.Biedrība "Īrijas latviešu nacionālā padome"Kopā radīt iespējas
11.Biedrība "Latvija Diabēta federācija"Kopā radīt iespējas
12.Biedrība “Mantinieki”Jauniešu līdziesaistes aktivitātes Kurzemē
13.Biedrība "Latvijas Senioru deju apvienība"Ikvienam roka jāpieliek
14.Nodibinājums "Fonds Movember Latvija"Vīriešu veselības jautājumu veicināšana un iesaiste lēmumu pieņemšanā
15.Biedrība “Bānīša Draugu klubs”Atbalsts brīvprātīgajam darbam dzelzceļu mantojuma vidē
16.Biedrība "Pūres Dzirnas"Pūres pagasta iedzīvotāju forums
17.Biedrība “Sēlijas laivas”Domā globāli, dari lokāli!
18.Biedrība "Ziemeļlatgales sieviešu biedrība “Ieva”"Nebaidies, iespējas ir tavās rokās!
19.Biedrība ‘’Silta sirds’’Darbojamies, līdzdarbojamies!
20.Biedrība "Kultūras Biedrība "Alternatīvā Realitāte""Diskusiju cikls „Demokrātijai ikviens ir svarīgs!”
21.Biedrība “ATTĪSTĪBAI”Pasākumi biedrības “ATTĪSTĪBAI” darbības stiprināšanai
22.Biedrība "Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība"Par stabilāku rītdienu!
23.Biedrība "Attīstības platforma YOU+"YOUthPLUSS
24.Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”Drosme uzdrīkstēties!
25.Biedrība “Pērses krasts”Savu kultūrtelpu veidojam paši
26.Biedrība „ RODACY”Poļu kultūras darbnīca Jēkabpilī
27.Biedrība "Jauniešu organizācija "Nītaureņi""Nītaureņi – resurss idejām
28.Biedrība "Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība"Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības kapacitātes stiprināšana tuberkulozes skarto cilvēku atbalstam un sabiedrības informēšanai
29.Biedrība “Vides iniciatīvu centrs”Līdzdarbojies vides saudzēšanā – nededzini, bet šķiro!
30.Nodibinājums “Fonds “Iespēju tilts””Kopienas interešu aizstāvība
31.Biedrība “Soli priekšā melanomai”Sabiedrības līdzdalības veicināšana melanomas agrīnā diagnostikā
32.Biedrība "Partnerība Daugavkrasts"Nevalstiskā sektora sadarbības stiprināšana Ķekavas novadā
33.Nodibinājums "Latvijas Kultūras izaugsmes fonds"Uzlādē Krāsās
34.Biedrība „Creative Minds for Culture”Jauniešu līdzdalības akadēmija
35.Biedrība "Latvijas Senioru kopienu apvienība"Aktīvs seniors Latvijā
36.Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"Mūzika vieno sabiedrību
37.Biedrība "Jūrmalas aizsardzības biedrība"Tiesības zināt un piedalīties
38.Biedrība "Pierīgas partnerība"Pilsoniskās sabiedrības aktivizēšana Pierīgas partnerībā
39.Biedrība "Radi Vidi pats"Pastāvēs, kas kustēsies
40.Biedrība "Bona fide Latvia"Ceļamaize līdzgaitniekiem
Lapas: