Начало > NVO fonds 2020

sif-jauns-kras


"NVO fonds" 2020

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Programmas ietvaros 2020.gadā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver šādus darbības virzienus (atbilstoši Konceptuālajā ziņojumā par NVO fonda izveidi minētajiem):
1. "NVO darbības stiprināšana";
2. "NVO interešu aizstāvības stiprināšana";
3. "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm";
4. "NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana".

Paredzēts, ka projekts var aptvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, paredzēts atsevišķi nodalīts finansējums mikro līmeņa projektiem ar vienkāršāku administrēšanas mehānismu.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti, kas vērsti uz līdzdalības palielināšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

Makro projektu var iesniegt organizācijas, kas uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi vismaz pēdējo 3 gadu nepārtrauktā periodā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un tās darbības ir saistītas ar pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm.

Programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums no Kultūras ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2020.gadam ir 1 097 000 EUR.

PROJEKTA ĪSTENOŠANA:

docxStandartlīgums

docxNoslēguma pārskats-MAKRO

docxStarpposma pārskats - MAKRO

xlsFinanšu atskaite MICRO/MACRO (1 darbības virziens)

xlsFinanšu atskaite MICRO/MACRO (vairāki darbības virzieni)

docxNoslēguma pārskats - MIKRO

KONKURSA POSMS:

Konkursa nolikums (informācijai)

docx1.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa-makro projekts (jāaizpilda)

docx2.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa-mikro projekts (jāaizpilda)

xls3.pielikums: Projekta budžeta veidlapa (jāaizpilda)

xls3.pielikums: Budžets (ja projektā ir vairāki darbības virzieni)

xls4.pielikums: Projekta rezultātu saraksts (jāaizpilda)

docx5.pielikums: Projektos īstenojamo aktivitāšu piemēri (informācijai)

Vērtēšanas komisijas sastāvs

Uzmanību!

Projekta iesniegums sastāv no:

- konkursa nolikuma 1.pielikuma - Makro projekta iesnieguma veidlapa vai 2.pielikuma - Mikro projekta iesnieguma veidlapa

- konkursa nolikuma 3.pielikuma – projekta budžets,

- konkursa nolikuma 4.pielikuma - projekta rezultātu saraksts,

- projektā iesaistītā personāla darba gaitu aprakstiem (CV).

(Konkursa nolikuma 3.1.punktā ir nepilnīgs pielikumu uzskaitījums).

 

 

Проекты: 22 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Biedrība „NEXT”TUESI.LV 120+
2.Biedrība “Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība “Mozaīka””LGBT Latvijā 2020
3.Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”Korupcijas mazināšana un pretkorupcijas kopienas stiprināšana Latvijā
4.Biedrība “Latvijas Permakultūras biedrība”Latvijas Permakultūras biedrības darbības atbalsts ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanai Latvijā
5.Biedrība “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Kompleksi pasākumi Zemgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai
6.Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”Attīstība 2020
7.Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” (LBF)Ar līdzdalību pret vardarbību!
8.Biedrība “Centrs MARTA”Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana
9.Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”Labo darbu nedēļa 2020
10.Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"“Iespēju laiks – vērtīgai attīstībai un izaugsmei”
11.Biedrība "Bērzes Strazdi"Ar mīlestību Latvijai – sirdīs, domās, darbos
12.Biedrība „Kurzemes NVO centrs”Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020
13.Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)Izzini, dari, ietekmē!” (IzDarI)
14.Nodibinājums “Valmieras novada fonds”Kopienu fondu kustības un mērķtiecīgas filantropijas stiprināšana Latvijā
15.Biedrība "Ascendum"Kultūras mediju izdevēju (NVO) finansiālās patstāvības un ilgtspējas stiprināšana, ietverot priekšlikumu izstrādi Kultūras ministrijai par pasākumiem drukas un interneta formāta kultūras periodikas darbības ilgtspējas un attīstības nodrošināšanai
16.Biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Alūksnes NVO atbalsta centrs – rosīgām kopienām
17.Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”Atbalsts LPF darbības stiprināšanai un interešu aizstāvībai cilvēkdrošības uz ūdens veicināšanas jomā
18.Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””Darbs nevar būt privilēģija
19.Biedrība „Eiropas Latviešu apvienība” (ELA)Latvietība „3I” Identitāte, Ieguldījums, Iesaiste
20.Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”NVO platformas nodrošināšana interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā
21.Biedrība "Latvijas Reto slimību alianse"Retas slimības Latvijā 2020
22.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"Interešu aizstāvība pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un labas pārvaldības stiprināšanai