Начало > NVO fonds 2021

sif-jauns-kras


"NVO fonds" 2021

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Programmas ietvaros 2021.gadā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver šādus darbības virzienus:
1. "NVO darbības stiprināšana";
2. "NVO interešu aizstāvības stiprināšana";
3. "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm";
4. "NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana".

Paredzēts, ka projekts var aptvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, paredzēts atsevišķi nodalīts finansējums mikro līmeņa projektiem ar vienkāršāku administrēšanas mehānismu.

Makro projektu var iesniegt organizācijas, kas uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi vismaz pēdējo 3 gadu nepārtrauktā periodā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un tās darbības ir saistītas ar pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm.

Programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums no Kultūras ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2021.gadam ir 1 396 500 EUR.

Проекты: 31 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Biedrība "Sedna"Veido aktīvu sabiedrību
2.Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem"GPB Brīvprātīgo komandas izveide
3.Biedrība “Resiliences centrs”Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanai
4.Biedrība „Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze””Audžuģimenes kopienas līdzdalība ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanā un stiprināšanā
5.Biedrība ""DIA+LOGS" , atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS"Es varu!- būt, ietekmēt un mainīt
6.Biedrība „Ūdenszīmes”Kopienas izaugsmes katalizators
7.Nodibinājums "Centra MARTA Liepājas nodibinājums"Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības un interešu aizstāvības darba stiprināšana
8.Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”Kompleksā pieejā balstīti sistēmiski risinājumi jauniešu no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pēcaprūpei
9.Nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā
10.Biedrība „NEXT”TUESI.LV 120+
11.Biedrība “Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība “Mozaīka””LGBT Latvijā 2020
12.Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”Korupcijas mazināšana un pretkorupcijas kopienas stiprināšana Latvijā
13.Biedrība “Latvijas Permakultūras biedrība”Latvijas Permakultūras biedrības darbības atbalsts ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanai Latvijā
14.Biedrība “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Kompleksi pasākumi Zemgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai
15.Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”Attīstība 2020
16.Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” (LBF)Ar līdzdalību pret vardarbību!
17.Biedrība “Centrs MARTA”Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana
18.Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”Labo darbu nedēļa 2020
19.Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"“Iespēju laiks – vērtīgai attīstībai un izaugsmei”
20.Biedrība "Bērzes Strazdi"Ar mīlestību Latvijai – sirdīs, domās, darbos
21.Biedrība „Kurzemes NVO centrs”Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020
22.Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)Izzini, dari, ietekmē!” (IzDarI)
23.Nodibinājums “Valmieras novada fonds”Kopienu fondu kustības un mērķtiecīgas filantropijas stiprināšana Latvijā
24.Biedrība "Ascendum"Kultūras mediju izdevēju (NVO) finansiālās patstāvības un ilgtspējas stiprināšana, ietverot priekšlikumu izstrādi Kultūras ministrijai par pasākumiem drukas un interneta formāta kultūras periodikas darbības ilgtspējas un attīstības nodrošināšanai
25.Biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Alūksnes NVO atbalsta centrs – rosīgām kopienām
26.Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”Atbalsts LPF darbības stiprināšanai un interešu aizstāvībai cilvēkdrošības uz ūdens veicināšanas jomā
27.Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””Darbs nevar būt privilēģija
28.Biedrība „Eiropas Latviešu apvienība” (ELA)Latvietība „3I” Identitāte, Ieguldījums, Iesaiste
29.Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”NVO platformas nodrošināšana interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā
30.Biedrība "Latvijas Reto slimību alianse"Retas slimības Latvijā 2020
31.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"Interešu aizstāvība pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un labas pārvaldības stiprināšanai