Home > Sources of funding > “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma di[..]

“Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” 2021

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Search projects

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” ietvaros. Programmā pieejamais atbalsta finansējums diasporas līdzdalības projektu realizācijai ir 179 120 EUR.

“Stipras latviešu kopienas ārvalstīs pamats ir tās saliedētība un pastāvīga kontaktu uzturēšana starp diasporas locekļiem un Latviju, iesaistoties diasporas pasākumos, organizācijās un grupās. Ar diasporas NVO projektu palīdzību tiks stiprināta ārvalstīs mītošo latviešu nacionālā identitāte un veicināta pilsoniskā līdzdalība, interešu pārstāvība un iesaiste Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē, ekonomikā, kultūrā, kā arī valsts pārvaldē, tā palielinot remigrācijas iespēju tiem, kas labprāt atgrieztos,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu konkursā aicinātas piedalīties tās NVO, kuru primārais darbības mērķis ir diasporas interešu pārstāvība. Konkursā viens projektu iesniedzējs var iesniegt neierobežotu skaitu projektu pieteikumu. Projekta aktivitātes jāīsteno diasporas mītnes zemēs, Latvijā vai tiešsaistes digitālajos formātos. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 15 000 EUR.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 15.marta plkst.12.00 (saņemšanas termiņš Sabiedrības integrācijas fondā). Projektu pieteikumus var iesniegt:

  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, līdz plkst.12.00 nosūtot uz e-pasta adresi:  ;
  • personīgi (līdz plkst. 12.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā), projekta pieteikuma elektronisko versiju līdz plkst.12.00 nosūtot uz e-pasta adresi  .

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi  , norādot atsauci uz šo projektu konkursu. Projektu iesniedzēju ērtībai 24.februāra plkst.15.00 tiks nodrošināts arī informatīvais seminārs Sabiedrības integrācijas fonda Facebook kontā, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Saite uz pasākumu ir atrodama šeit.

 

NAV_KONKURSU_P
No projects found for this Programme