Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013

Eiropas Sociālais fonds 2007-2013

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.Konkursi

Nr.StatussNosaukumsProgramma
1 (Konkurss slēgts) 3. atlase - ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
2 (Konkurss slēgts) 3.atlase - ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
3 (Konkurss slēgts) 2.atlase - ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
4 (Konkurss slēgts) 1.atlase - ESF 1.5.2.2.1. apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"
5 (Konkurss slēgts) 1.atlase - ESF 1.5.2.1. aktivitāte „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība"
6 (Konkurss slēgts) 1.atlase - ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"
7 (Konkurss slēgts) 1.atlase - ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
8 (Konkurss slēgts) 1.atlase - ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"
9 (Konkurss slēgts) 1.atlase - ESF 1.5.1.2. aktivitāte „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"
10 (Konkurss slēgts) 2.atlase - ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
11 (Konkurss slēgts) 1.atlase - ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”