Eiropas Sociālais fonds 2007-2013

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Programmas
Tips
Reģions

Ziņojumi

Projekta īstenotājsMateriāliProjekta nosaukums
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu kvalitātes izvērtēju[..] Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novadā
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošan[..] Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novadā
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”Rekomendācijas Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu snied[..] Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novadā
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu attīstības stratēģij[..] Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novadā
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”Pieredzes apmaiņas pārskats. Gēteborga, Zviedrija 02-05/[..] Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novadā
Daugavpils novada dome"Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides iz[..] Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomis[..]
Daugavpils novada domeDaugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides izp[..] Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomis[..]
Madonas novada pašvaldībaZiņojums "Vispārējie rādītāji darbā ar jaunatni Madonas [..] Informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana jaun[..]
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībaDarbinieka un darba devēja uzteikuma regulējums Baltijas[..] Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes[..]
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībaMobings darba vietā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes[..]

Lapas:
Programmas
Tips
Reģions