Home > Sources of funding

European Social Fund 2007-2013

esf13-460
Search projects

European Social Fund 2007-2013

Latvia as the Member State of the European Union (EU) implementing the EU regional policy uses financial assistance provided by the EU for economic and social development. Largest financial instruments within the framework of which Latvia receives financial assistance are the EU funds: European Regional Development Fund (ERDF), European Social Fund (ESF) and Cohesion Fund (CF), the management of which in Latvia is ensured by the Ministry of Finance. In addition, Latvia also receives financial resources within the framework of the European Community initiatives EQUAL and INTERREG, as well as other EU financed programmes.

Society Integration Foundation is an Intermediary institution, which administers submeasures of ESF Operational Programme "Human resources and employment"

No. Status Title Program
1 (Call for Proposals has ended)3. atlase - ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"
2 (Call for Proposals has ended)3.atlase - ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"
3 (Call for Proposals has ended)2.atlase - ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"
4 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.2.2.1. sub-measure "Administrative Capacity Building of Social Partners"
5 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.2.1. measure "Development of Human Resource Planning and Management System in Public Administration"
6 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"
7 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"
8 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"
9 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.1.2. measure "Reduction of Administrative Barriers and Quality Improvement of Public Services"
10 (Call for Proposals has ended)2.atlase - ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"
11 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"
Projects: 279 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””Reģionālo pacientu organizāciju tīkla izveide sociālās un veselības politikas stiprināšanai
2.Biedrība „Izglītības attīstības centrs”NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā
3.Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"Koalīcija mazākumtautību politiskai līdzdalībai valsts sektorā
4.Biedrība "Baltijas burāšanas skola"Zināt, prast un sasniegt!
5.Biedrība „Veselības projekti Latvijai”NVO kapacitātes stiprināšana sabiedrības interešu aizstāvībā un izglītošanā ar medikamentiem un citiem veselības aprūpes aspektiem saistītos jautājumos
6.Nodibinājums "Centrs "Dardedze""Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana
7.biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" Biedrības „Sabiedrības par atklātību – Delna” un sadarbības organizāciju kapacitātes stiprināšana efektīvākai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā labas pārvaldības sekmēšanai un korupcijas mazināšanai
8.Biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija"Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai
9.Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"Dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzības jomā
10.Valodu un kultūras centrs "Pasaule mūsu mājās"NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai ES lēmumu pieņemšanas procesā
11.Nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds”Līdzdalības un pakalpojuma uzlabošana vardarbība cietušo 0 – 36 mēnešu veco bērnu sociālajā rehabilitācija
12.Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība"Senior, piedalies!
13.Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"RTU Attīstības fonds – moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs
14.Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā
15.Biedrība „Latvijas sīkuzņēmēju asociācija „Kalve””Uzņēmējdarbības vides attīstības jomā strādājošo NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana labākai līdzdalībai politikas plānošanā un īstenošanā
16.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"PROVIDUS – valsts un nevalstisko organizāciju partneris interešu aizstāvībā
17.Nodibinājums "Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika""NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā
18.Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”Attīstības vektors
19.Biedrība "Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "CERĪBU SPĀRNI""Biedrības „Cerību spārni” administratīvās kapacitātes stiprināšana alternatīvo pakalpojumu personām ar garīgās attīstības traucējumiem attīstībai
20.Biedrība "Culturelab"Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā
21.Biedrība "Attīstības centrs "Baltās naktis""Rūjienas novada NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana
22.Biedrība „Skalbes”Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana
23.Biedrība "brīvprātīgais.lv"NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā
24.Biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība”Biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” kapacitātes stiprināšana komunikācijas procesā ar pašvaldību un sabiedrību
25.Biedrība "Latvijas Lauku forums"Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgās demokrātijas metodes ieviešana Latvijā
26.biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds""I.K.P.: Izpratne. Kvalitāte. Partnerība.
27.Nodibinājums "Vides izglītības fonds" Vides aktīvistu prasmju banka
28.Biedrība "Saules stariņi"Biedrības „Saules stariņi” kapacitātes stiprināšana Montessori Bērnu inovatīvās attīstības centra izveidei Daugavpilī
29.Biedrība ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana
30.Biedrība "Latvijas Veselības ekonomikas asociācija"Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana
31.Biedrība "Mediācijas padome"Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma attīstīšanā
32.Biedrība "Latvijas Atkarības psihologu apvienība"Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām
33.Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai
34.Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome” Efektīvas sadarbības platformas izveide nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanai ilgtspējīgas būvniecības politikas lēmumu pieņemšanas procesā
35.Biedrība "Talsu pauguraines dabas parka atbalsts"Efektīva līdzdalība zaļākam novadam
36.Biedrība "Kultūras projektu koordinācijas centrs"Kurzemes biedrību kapacitātes stiprināšana kultūras mantojuma saglabāšanas pakalpojumu sniegšanai
37.Biedrība "Dzīve bez glutēna"Biedrības „Dzīve bez glutēna” kapacitātes stiprināšana ar celiakiju slimo bērnu interešu aizstāvības procesos
38.Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā"EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām
39.Latvijas Poļu Biedrība POLONEZPoļu nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana
40.biedrība "Zviedru draugu kopa"Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā
Pages: