Начало > Объявления о конкурсах > ARHĪVS > Программы государственного бюджэта 2002-2012[..]

Программы государственного бюджэта 2002-2014

SIF_logo_krasains_500px


Программы государственного бюджэта

Конкурсы

Ho.CтатусHазваниеПрограмма
1 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" -
2 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
3 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" -
4 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" -
5 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
6 (Прием заявок закончился) "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" 2021 -
7 (Прием заявок закончился) "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" 2021 -
8 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu pieteikumu konkurss “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” -
9 (Прием заявок закончился) Atklāts pieteikumu konkurss atbalsta saņemšanai Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei -
10 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu pieteikumu konkurss NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” - 2.daļa -
11 (Прием заявок закончился) Papildu pieteikumu konkurss “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” 2020 -
12 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu pieteikumu konkurss programmā “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” -
13 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss NVO un pašvaldībām 2020.gadā īstenojamiem projektiem Ģimenei draudzīgas vides veidošanai -
14 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2020 -
15 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
16 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
17 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
18 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
19 (Прием заявок закончился) Atkārtots projektu konkurss programmā „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” 2019 -
20 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros 2019 -
21 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2019 -
22 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
23 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
24 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
25 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
26 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
27 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
28 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
29 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
30 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
31 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” -
32 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 -
33 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 -
34 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros -
35 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
36 (Прием заявок закончился) Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros -
37 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
38 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 -
39 (Прием заявок закончился) Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 -
40 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros -
41 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 -
42 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 -
43 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” -
44 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 -
45 (Прием заявок закончился) Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 -
46 (Прием заявок закончился) Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” -
47 (Прием заявок закончился) Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
48 (Прием заявок закончился) Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” -
49 (Прием заявок закончился) Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
50 (Прием заявок закончился) Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
51 (Прием заявок закончился) Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011" -
52 (Прием заявок закончился) Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
53 (Прием заявок закончился) Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
54 (Прием заявок закончился) Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” -
55 (Прием заявок закончился) NVO līdzfinansējuma budžeta programma -
56 (Прием заявок закончился) Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
57 (Прием заявок закончился) Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju -
58 (Прием заявок закончился) Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju -