Начало > Источники финансирования

Программы государственного бюджэта 2002-2014

SIF_logo_krasains_500pxПоиск проектов

Программы государственного бюджэта 2002-2011

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Ho. Cтатус Hазвание Программа
1 (Конкурс проектов открыт, закончится 14.08.2020.)Atklāts pieteikumu konkurss atbalsta saņemšanai Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei -
2 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu pieteikumu konkurss NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” - 2.daļa -
3 (Прием заявок закончился) Papildu pieteikumu konkurss “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” 2020 -
4 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu pieteikumu konkurss programmā “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” -
5 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss NVO un pašvaldībām 2020.gadā īstenojamiem projektiem Ģimenei draudzīgas vides veidošanai -
6 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" -
7 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2020 -
8 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
9 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
10 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
11 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
12 (Прием заявок закончился)Atkārtots projektu konkurss programmā „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” 2019 -
13 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros 2019 -
14 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2019 -
15 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
16 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
17 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
18 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
19 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
20 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
21 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
22 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
23 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
24 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
25 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” -
26 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 -
27 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 -
28 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros -
29 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
30 (Прием заявок закончился)Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros -
31 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
32 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2016 -
33 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 -
34 (Прием заявок закончился)Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 -
35 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros -
36 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 -
37 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 -
38 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” -
39 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 -
40 (Прием заявок закончился)Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 -
41 (Прием заявок закончился)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” -
42 (Прием заявок закончился)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
43 (Прием заявок закончился)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” -
44 (Прием заявок закончился)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
45 (Прием заявок закончился)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
46 (Прием заявок закончился)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
47 (Прием заявок закончился)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
48 (Прием заявок закончился)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” -
49 (Прием заявок закончился)NVO līdzfinansējuma budžeta programma -
50 (Прием заявок закончился)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
51 (Прием заявок закончился)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju -
52 (Прием заявок закончился)Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju -
Проекты: 1268 


Страницы:

Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Latviešu kultūras biedrība SAIME / Lettischer Kulturverein SAIME e.V.Stiprai tautai stipras saknes - uzņēmēju un uzņēmīgo latviešu atbalsta cikls
2.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"„3D Diaspora Domā Dara”-2020
3.Latviešu Biznesa klubs Dānijā / Lettisk Business klub i DanmarkAtbalsta programma diasporas uzņēmējiem - Radi un vadi!
4.Rietumkrasta latviešu izglītības centrs / West Coast Latvian Education CenterJauniešu latviskās saišu stiprināšana Kursas vasaras vidusskolā
5.Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas / Latvialais-suomalaisten perheiden yhdistys Laivas ryLatviešu ģimeņu ikgadējie rudens ražas svētki Helsinkos
6.ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME (ĪLNP)Ko varu es Latvijai dot
7.Biedrība Latvieši.comLatvieši.com komunikācijas platformas attīstība
8.Latviešu centrs Minsterē / Lettisches Centrum Münster e.V.Latviešu diasporas digitālo iespēju pilnveidošana pilsoniskās līdzdalības stiprināšanai
9.Latviešu centrs Minsterē / Lettisches Centrum Münster e.V.Kopīgi sildot Latvijas elpu svešumā
10.Eiropas Latviešu Jauniešu biedrība - Eiropas JauniešiEiropas latviešu sporta festivāls "Olimpiskais Lāčplēšis"
11.Ijui latviešu kultūras centrs / Centro Cultural Leto de IjuiBrazīlija – Latvija: latviskās identitātes spēks šodien un senāk
12.LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀ (LKFĪ) / LATVIAN CULTURE GROUP IN IRELANDLatviešu organizāciju kapacitātes stiprināšana Īrijā
13.Labo cilvēku klubs / The Good People ClubLatvijas lepnums Īrijā
14.Peterborough Latviešu biedrība (Peterborough Latvian community)Pilsoniskās līdzdalības veicināšana latviešu kopienā Peterborough
15.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LER 8"Pierobežas veiksmes stāsti
16.SIA "Laikraksts STARS"Aktuāli par aktuālo novados
17.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija 3KM"Raidījumu cikls „TIE/KAS LATGALĒ”
18.Akciju sabiedrība "KURZEMES RADIO"Raidījumu cikls “Pazust redzamam”
19.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EF-EI"„Latgale 900 sekundēs” („Latgola 900 sekundēs”)
20.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES REĢIONĀLĀ TELEVĪZIJA"Latgales ciemi – autoveikalam pa pēdām
21.Biedrība “Latgolys Producentu Grupa”Raidījumu “PUORMEJIS” veidošana
22.20.07.2020.- 30.10.2020.Radiožurnāls „Notikumu krustpunktā”
23.SIA "Divu krastu radio"Radioraidījums “Sarunas par Latgali…, un ne tikai”
24.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MALIENAS ZIŅAS"Par veiksmes stāstu noteikti var nosaukt to, ka mūsu valsts cilvēki atgriežas mājās ar ārzemēs iegūto pieredzi un rada jaunas darba vietas. Ņemot vērā šīs dienas situāciju ar Covid-19 izplatību, situācija uzņēmējdarbībā Latgalē tikai pasliktināsies. Projekta ietvaros vēlamies dalīties astoņos pozitīvos stāstos par atgriešanos un iespējām, par mītiem un realitāti, ar ko sastopas cilvēki, kuri atgriezušies. Mēģināsim uzrunāt aizbraukušos, kas vēl ārzemēs. Kopīgiem spēkiem publikāciju veidā parādīsim iespējas, drosmi, kura vijās ar nedrošību, uzņemšanos. Covid-19 epidēmijas situācija parādīs Latvijā līdzcilvēku patieso atbalstu
25.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES LAIKS"Atgriešanās Latgalē: mīts vai realitāte!
26.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES LAIKS"Sociālā joma Latgales reģionā
27.SIA "VALMIERAS TV"JAUTĀ-JUMS
28.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUTKOM TV"Stop viltus ziņām!
29.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪVĀ DAUGAVA"Informēta un aktīva sabiedrība – efektīva pašvaldība un valsts
30.Akciju sabiedrība "RADIO SWH"RAIDĪJUMU CIKLS “RĪCĪBAS PLĀNS 2020”
31.Biedrība “Latgolys Studentu centrs”Latgales kultūrtelpa: problēmas, analīze un atspoguļojums portālā lakuga.lv
32.SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"Perspektīva Pierīgā
33.SIA "Firma ZEMGALE"Savējiem par vietējo un svarīgo
34.SIA "GRAFĪTS 3"Rūjienas hronika – aktuālu lokālo notikumu atspoguļošana globālās krīzes apstākļos
35.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STABURAGS"Zini vairāk, domā līdzi
36.SIA “Reģionu mediji” (“Zemgales Ziņas”)Apvienošanās izaicinājumi
37.SIA “Reģionu mediji” ("Ziemeļlatvija")Piederība novadam dzīves kvalitātes ietekmētāja?
38.SIA “Reģionu mediji” (Laikraksts “Kursas Laiks”)Starp divām reformām
39.SIA “Reģionu mediji” (Laikraksts “Dzirkstele”)Nevienlīdzība un tās mazināšanas iespējas Gulbenes novadā
40.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSKAS DZĪVE"Dzīve pierobežā
Страницы: