Sākums > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..]

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

Logo RGBES logo ar atsauci


Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajā personām (turpmāk- Fonds) darbības programmas īstenošanā. Kopš 2015.gada Fonda atbalstu var saņemt visā Latvijā.

Kas var saņemt palīdzību?
Tiesības saņemt Fonda pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:

• atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
• nonākušas krīzes situācijā;
atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Svarīgi!!! Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.

Kādu atbalstu var saņemt?

I Atbalsta pakas

• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču komplekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

II Zupas virtuves

Ar Fonda atbalstu Latvijā 28 zupas virtuves nodrošina maltīšu izsniegšanu.

Svarīgi!!! Lai saņemtu maltītes, personai nav jāuzrāda statusa izziņa.

Atbalsta komplektu izdales vietu un maltīšu saņemšanas vietu informācija skatāma šeit.

III Papildpasākumi

Papildpasākumu mērķis ir mazināt personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Kādi ir Sabiedrības integrācijas fonda pienākumi programmas ieviešanā?

Sabiedrības integrācijas fonds veic pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta komplektu izdales vietās.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina Partnerorganizācijas. Partnerorganizāciju atlasi, izsludinot atklātu atlasi, veic Sabiedrības integrācijas fonds.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Latvijā paredzēts atbalstīt šādu materiālās nenodrošinātības veidu risināšanu:

• nenodrošinātība ar pārtiku;
• materiālā nenodrošinātība zemu ienākumu mājsaimniecībās, tajā skaitā mājsaimniecībās ar bērniem.

Darbības programmas finansējums

Sasniegtais kopš programmas uzsākšanas

Sasniegtais 2019.gadā
Sasniegtais 2018.gadā

 

zipFinansējuma saņēmēju pārskata veidlapas (aktualizēts 25.11.2019.)

zipLīgums/ vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu (4.atlases kārta partnerorganizācijām, aktualizēts 10.03.2021.)

zipPartnerorganizācijas pārskatu veidlapas (aktualizēts 10.02.2021.)

zipAtbalsta komplektu izdales un papildpasākumu dalībnieku reģistrācijas veidlapas (aktualizēts 26.01.2021.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 223/2014 (2014. gada 11. marts) par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

Darbības programma pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā (grozīta 2019. gada 23. janvārī ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. C(2019)643)

Darbības programma pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā (apstiprināta 2014.gada 30.oktobrī ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. PE/2014/8050)

Likums „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums" (Saeimā pieņemts 2014.gada 25.septembrī)

Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 833 „Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas uzraudzības noteikumi"

Nr. Statuss Nosaukums Programma
1 (Konkurss slēgts)Partnerorganizāciju ceturtā atlase - Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
2 (Konkurss slēgts)3. partnerorganizāciju atlase -
3 (Konkurss slēgts)2. partnerorganizāciju atlase - Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
4 (Konkurss slēgts)1.partnerorganizāciju atlase - Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

Partnerorganizācijas - 13 biedrības un nodibinājumi, 11 pašvaldības un to iestādes, 3 reliģiskas organizācijas - ar ko slēgti līgumi jeb vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu noteiktā teritorijā (01.04.2021.).

Nr.  Partnerorganizācijas nosaukums Juridiskā adrese  Līguma numurs  Atbalstāmo darbību veikšanas teritorija atbalsta komplektu izdalei Atbalstāmo darbību veikšanas teritorija maltīšu izdalei
1 Nodibinājums “Fonds AGAPE” Bāriņu iela 11, Liepāja, LV-3401 2020.FEAD/PO.04/03/01 Liepāja
2 Jaunpils novada sociālais dienests „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 2020.FEAD/PO.04/11/02 Jaunpils novads
3 Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 2020.FEAD/PO.04/04/03 Babītes novads
4 Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 2020.FEAD/PO.04/22/04 Olaines novads
5 Baldones novada Sociālais dienests "Pārupes", Baldone, Baldones novads, LV-2125 2020.FEAD/PO.04/06/05 Baldones novads
6 Biedrība “Pieaugušo attīstības projekts” 1. maija laukums 3, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 2020.FEAD/PO.04/12/06 Varakļānu novads
7 Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” Garkalnes iela 8, Mālpils novads, LV-2152 2020.FEAD/PO.04/29/07 Mālpils novads
8 Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada Sociālais dienests” Kalnu iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121 2020.FEAD/PO.04/05/08 Salaspils novads
9 Biedrība "Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens" Krišjāņa Barona iela 56, Rīga, LV-1011 2020.FEAD/PO.04/02/09 Ķekavas novads, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Centra rajons
10 Biedrība “Dagdas invalīdu brālība “NEMA”” Asūnes iela 8, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 2020.FEAD/PO.04/09/10 Dagdas novads Dagdas novads
11 Fonds Grašu bērnu ciemats Grašu pils, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871 2020.FEAD/PO.04/18/11 Cesvaines novads
12 Aknīstes novada pašvaldība Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 2020.FEAD/PO.04/16/12 Aknīstes novads
13 Nodibinājums “Samāriešu fonds” Lēdurgas iela 12, Rīga, LV-1034 2020.FEAD/PO.04/14/13 Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajons
14 Vārkavas novada Sociālais dienests Kovaļevska iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337 2020.FEAD/PO.04/08/14 Vārkavas novads
15 Biedrība “Kristīgais žēlsirdības centrs” G.Apiņa iela 4, Valmiera, LV-4201 2020.FEAD/PO.04/01/15 Valmiera
16 Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010 2020.FEAD/PO.04/07/16 Rīgas pilsētas Centra rajons
17 Nodibinājums “Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” Stārķu iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154 2020.FEAD/PO.04/19/17 Siguldas novads
18 “Pestīšanas armija” Bruņinieku iela 10a, Rīga, LV-1001 2020.FEAD/PO.04/20/18 Bauskas novads, Daugavpils, Jelgava, Liepāja, Priekuļu novads, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Centra rajons
19 Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 2020.FEAD/PO.04/27/19 Skrundas novads
20 Biedrība “Latvijas Pirmās palīdzības vienība” Slimnīcas iela 9-30, Liepāja, LV-3414 2020.FEAD/PO.04/17/20 Aizputes novads, Durbes novads, Nīcas novads, Priekules novads, Grobiņas novads, Liepāja Liepāja
21 Doles-Ķekavas Evaņģēliski luteriskā draudze Rīgas iela 75, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 2020.FEAD/PO.04/24/21 Ķekavas novads
22 Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014 2020.FEAD/PO.04/23/22 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta, Viļānu novads, Preiļu novads, Inčukalna novads, Kuldīgas novads, Līvānu novads, Jēkabpils
23 Biedrība “Svētā Jāņa Palīdzība” Cēsu iela 8, Rīga, LV-1012 2020.FEAD/PO.04/28/23 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajons Rīgas pilsētas Ziemeļu rajons
24 Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” Slimnīcas iela 3A, Saldus, Saldus novads, LV-3801 2020.FEAD/PO.04/25/24 Saldus novads
25 Jelgavas novada sociālais dienests Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001 2020.FEAD/PO.04/21/25 Ozolnieku novads, Jelgavas novads
26 Biedrība “Integrācijas centrs “Atvērtās durvis”” Loču iela 8, Ventspils, LV-3601 2020.FEAD/PO.04/26/26 Ventspils, Ventspils novads Ventspils
27 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001 2020.FEAD/PO.04/15/27 Rīgas pilsētas Centra rajons, Rīgas pilsētas Kurzemes rajons, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajons, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils, Ādažu novads, Aglonas novads, Aizkraukles novads, Alojas novads, Alsungas novads, Alūksnes novads, Amatas novads, Apes novads, Auces novads, Baltinavas novads, Balvu novads, Bauskas novads, Beverīnas novads, Brocēnu novads, Burtnieku novads, Carnikavas novads, Cēsu novads, Cesvaines novads, Ciblas novads, Daugavpils novads, Dobeles novads, Dundagas novads, Engures novads, Ērgļu novads, Garkalnes novads, Garkalnes novads, Grobiņas novads, Gulbenes novads, Iecavas novads, Ikšķiles novads, Ilūkstes novads, Inčukalna novads, Jaunjelgavas novads, Jaunpiebalgas novads, Jēkabpils novads, Kandavas novads, Kārsavas novads, Kocēnu novads, Kokneses novads, Krāslavas novads, Krimuldas novads, Krustpils novads, Kuldīgas novads, Ķeguma novads, Ķekavas novads, Lielvārdes novads, Līgatnes novads, Limbažu novads, Līvānu novads, Lubānas novads, Lubānas novads, Ludzas novads, Madonas novads, Mazsalacas novads, Mērsraga novads, Naukšēnu novads, Neretas novads, Ogres novads, Pārgaujas novads, Pāvilostas novads, Pļaviņu novads, Priekuļu novads, Raunas novads, Rēzeknes novads, Riebiņu novads, Rojas novads, Ropažu novads, Rucavas novads, Rugāju novads, Rūjienas novads, Rundāles novads, Salacgrīvas novads, Salas novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads, Skrīveru novads, Smiltenes novads, Stopiņu novads, Strenču novads, Talsu novads, Tērvetes novads, Tukuma novads, Vaiņodes novads, Valkas novads, Varakļānu novads, Vecpiebalgas novads, Vecumnieku novads, Viesītes novads, Viļakas novads, Zilupes novads. Aizkraukles novads, Balvu novads, Daugavpils, Ilūkstes novads, Jaunjelgavas novads, Jelgava, Kuldīgas novads, Madonas novads, Ogres novads, Talsu novads, Ventspils
 
Izdales vietu adreses Kontaktinformācija izdales vietai Darba laiks Partnerorganizācija Partnerorganizācijas kontaktinformācija
{{ place.address }} {{ place.contact }} {{ place.working_hours }} {{ place.organization }} {{ place.organization_cantacts }}