Sākums > Finansējuma avoti

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009

eea-norwayMeklēt projektus

Laikā no 2007.gada septembra līdz 2011.gada februārim Latvijā tika īstenota Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programma "NVO fonds".

Programmas „NVO fonds” pamatuzdevums bija nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanā. „NVO fonds” aptvēra 10 procentus no kopējās finanšu instrumentu finansējuma summas četriem gadiem (2005-2009). Nolūkā veicināt nevalstisko organizāciju profesionālu ieguldījumu valsts attīstībā, „NVO fonds” sniedza finansiālu atbalstu pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un institucionālās attīstības jomās. „NVO fonds” tika veidota kā komplekss atbalsta mehānisms Latvijas nevalstiskajām organizācijām (turpmāk NVO), lai sekmētu to ikdienas darbību un dotu iespēju īstenot projektus dažādajās finanšu instrumentu prioritārajās jomās.

Nevalstiskā sektora atbalsta mērķiem tika īstenotas trīs grantu shēmas, kurās kopumā ieviesti 133 projekti.

Projektu rezultāti

Nr. Statuss Nosaukums Programma
1 (Konkurss slēgts)4.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
2 (Konkurss slēgts)3.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
3 (Konkurss slēgts)2.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
4 (Konkurss slēgts)1.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
5 (Konkurss slēgts)4.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
6 (Konkurss slēgts)3.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
7 (Konkurss slēgts)2.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
8 (Konkurss slēgts)1.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
9 (Konkurss slēgts)4.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
10 (Konkurss slēgts)3.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
11 (Konkurss slēgts)2.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
12 (Konkurss slēgts)1.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
Projekti: 236 


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Kurzemes plānošanas reģions"Jahtu ostas attīstība Kurzemes reģionā"
2.Zemgales plānošanas reăions"Kompleksa uz inovatīviem pasākumiem balstīta Zemgales pierobežu teritoriju attīstības projekta izstrāde"
3.Zemgales plānošanas reģions"Pilotprojekta izveide jauniešu noziedzības līmeņa mazināšanai Zemgales plānošanas reģionā"
4.Nodibinājums "Sabiedriskā organizācija - Palīdzības fonds "Cerību Bura"""Projekta sagatavošana sociālās rehabilitācijas un izglītības pasākumu ieviešanai Iļģuciema cietumā"
5.Valsts probācijas dienests"Projekta sagatavošana dzimumnoziedznieku uzraudzības sistēmas attīstīšanai"
6.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS"""Projekta "Pilsoniskās drosmes skola" sagatavošana"
7.Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs""Projekta iesnieguma sagatavošana interaktīvas multimediju apmācību programmas izveidei vispārizglītojošās skolās"
8.SIA "Buts""Kompleksa profesionālās izglītības mācīburažošanas ciemata izveides iespēju izpēte"
9.SIA "Baltijas datoru akadēmija""Priekšnoteikumu sagatavošana multifunkcionālas apmācību programmas ieviešanai Banku augstskolā un konsorcija paplašināšana projekta iesnieguma sagatavošanai"
10.Liepājas Pedagoģijas akadēmija„Projekta "Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā" sagatavošana”
11.Ogres rajona pašvaldība"Daudzfunkcionāla atbalsta centra izveide ar diabētu un celiakiju slimiem bērniem Latvijā"
12.Ogres rajona pašvaldība"Daudzfunkcionāla resursu un atbalsta centra izveide bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem"
13.Biedrība "Contra Cancrum Coli"„Projekta "Paškustoša kolonoskopa rūpnieciskā prototipa ar instrumentālu kanālu izstrādāšana; sagatavošanās klīniskiem pētījumiem" sagatavošana”
14.Rīgas Stradiņa Universitāte„Projekta "Medicīnas aparātbūves inovāciju centra darbības virzienu attīstība" izstrāde”
15.Tukuma rajona padomes aģentūra "Tukuma slimnīca"„Projekta "Elektronisko dokumentu aprites sistēmas izveidošana Tukuma slimnīcā" sagatavošana un iesniegšana”
16.10. Biedrība "Šlokenbekas muiža"„Projekta iesnieguma "Šlokenbekas muižas attīstība - mūsdienīga pieeja kultūras mantojuma saglabāšanai" sagatavošana”
17.Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments"Grīziņkalna koka arhitektūras restaurācijas projekta sagatavošana”
18.Daugavpils rajona padome„Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes paaugstināšana dabas parka "Daugavas loki" teritorijā”
19.SIA "DIVI"„Pilotprojekta "Salmu kā alternatīvās atjaunojamās enerģijas avota pārstrādes tehnoloģiju un izmantošanas procesa attīstīšana Kurzemes reģionā" izstrāde”
20.SIA "Rīgas menedžeru skola""Jauns ģenerators 1.0 kW vēja enerģijas iekārtām"
21.Biedrība "Zemnieku saeima"Projekta "Atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstība Latvijā" pieteikuma sagatavošana
22.Nodibinājums "Sabiedriskā organizācija – Palīdzības fonds "Cerību Bura""„Projekta pieteikuma sagatavošana Daugavas - Misas kanāla rekonstrukcijai Ėekavas pagastā”
23.Biedrība "Baltijas vides forums"Pieteikuma sagatavošana projektam "Apsaimniekošanas un monitoringa sistēmas ieviešana Latvijas jūras aizsargājamās teritorijās"
24.Biedrība "Vides biedrība Krūzes"„"Starptautiska biologiskās lauksaimniecības apmācību un pētniecības centra" izveides partnerības attīstīšana un pētniecisko darbību priekšizpēte”
25.Valmieras pilsētas pašvaldība„No vakardienas šodienā - Valmieras pilsētas vērsturiskā centra attīstība”
26.SIA "Diplomātiskā servisa medicīnas centrs"Projekta sagatavošana veselības aprūpes uzlabošanai ar ēšanas traucējumiem sirgstošām jaunietēm
27.Ilūkstes novada dome„Individuālā projekta "Veselības centra "Ilūkste" tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana kvalitatīvas ārstniecības un profilakses nodrošināšanai" sagatavošana iesniegšanai EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajā atklāto projektu konkursā”
28.Biedrība "Latvijas Vājdzirdīgo asociācija"„Projekta pieteikuma sagatavošana Vidzemes reģiona daudzfunkcionālā atbalsta centra bērniem ar dzirdes traucējumiem izveidei Valmierā”
29.SIA "Data Pro Grupa"„Individuālā projekta "Klātienes un tālmācības mācību programmas izstrādāšana un ieviešana bērniem ar īpašām vajadzībām matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā" iesnieguma izstrāde”
30.VAS Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca"Individuālā projekta sagatavošana jauno mediķu skolas izveidei"
31.Pārtikas un Veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs"EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta otrās atklāto projektu konkursa kārtas projekta plānošana un iesnieguma veidlapas izstrāde"
32.Kurzemes plānošanas reģions"Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas sistēmas optimizācija jaunveidojamajos novados Kurzemē"
33.Biedrība "Tehnoloģiju attīstības forums""Rīcības plāns Projekta "Sadarbības tīkla izveidošana alternatīvās enerģijas avotu (biodegvielas) izmantošanas jomā Baltijā" (indikatīvs darba nosaukums) sagatavošanai EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2.Individuālo projektu atklātā konkursa ietvaros"
34.Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"Konsolidētais "Invaliditātes dimensijas" monitorings
35.Velku biedrībaTaktilās stimulācijas mācību programma - speciālās izglītības atbalsta metode
36.Baltijas Vides ForumsPatērētāju informēšana par veselībai nekaitīgāku ikdienas preču izvēli
37.Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība "Kaimiņi"Ciematu attīstība - ilgtspējīgas attīstības pamats
38.Baltijas Vides ForumsInformācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu Baltijas valstīs
39.Latvijas Ornitoloģijas biedrībaSabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā
40.Latvijas Dabas fondsIzglītojošu dokumentālo filmu par dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem veidošana Latvijas skolām
Lapas: