Home > News > News archive
News

12.07.2019.
Izsludināts konkurss programmā "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" (precizēts 30.09.2019.)

25.06.2019.
Izsludināts iepirkums ”Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”

21.06.2019.
Starpposma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu laika posmā no 2018.gada 1.decembra – 31.maijam

20.06.2019.
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) izsludina 2019.gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai

12.06.2019.
Tiks veikts vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām

12.06.2019.
Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu maijā saņēmuši 76 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

03.06.2019.
Vai esi atvērts darba devējs? Iesaistīties kustībā "Dažādībā ir spēks"!

30.05.2019.
Aicinām organizāciju augstākā līmeņa vadītājus pieteikties dažādības vadības mācībām "Skatu punkti – IEGUVUMI"

28.05.2019.
Trešdien aicina uz kultūras daudzveidībai veltītu radošo darbnīcu “Ritmiskas sarunas skaņu jūrā”

24.05.2019.
Motivācijas atbalsta pasākumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām Ziemeļļatgales, Vidzemes un Rīgas reģionāPage 8 of 81