Sākums > Pasākumi
Sabiedrības integrācijas fonds
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš programmā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā"

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 10.marts.

Projektu pieteikumus var iesniegt:
elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 10.marta plkst. 23:59), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .
personīgi (līdz š.g.10.marta plkst. 17:00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).


!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Atpakaļ