eea-norway


Project preparation fund

Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Search projects

“Seed Money Facility” (SMF), a measure financed by EEA Financial mechanism and Norwegian Financial mechanism, has been implemented in Latvia covering time period of 2007- 2008.

The aim of SMF was to provide a non-repeat financial support for preparation of individual projects in priority fields of above mentioned financial mechanisms. Total amount of financing available within the framework of the measure was 526 567 EUR.

Financing was granted within the framework of non-repeated open call for proposals. Call was announced on 23rd of March 2007; and the proposals had to be submitted by 23rd of May 2007. A number of informative seminars were organised by Society Integration Foundation in all regions of Latvia, to provide support and information to potential applicants. Seminars with a total number of 616 participants were held in Valmiera (on 11th of April), Rēzekne (12th of April), Jelgava (16th of April), Liepāja (17th of April) and in Riga (19th and 20th of April).

Dokumenti enn

NAV_KONKURSU_P
Projects: 33 No.Project PromoterProject's title
1.Kurzemes plānošanas reģions"Jahtu ostas attīstība Kurzemes reģionā"
2.Zemgales plānošanas reăions"Kompleksa uz inovatīviem pasākumiem balstīta Zemgales pierobežu teritoriju attīstības projekta izstrāde"
3.Zemgales plānošanas reģions"Pilotprojekta izveide jauniešu noziedzības līmeņa mazināšanai Zemgales plānošanas reģionā"
4.Nodibinājums "Sabiedriskā organizācija - Palīdzības fonds "Cerību Bura"""Projekta sagatavošana sociālās rehabilitācijas un izglītības pasākumu ieviešanai Iļģuciema cietumā"
5.Valsts probācijas dienests"Projekta sagatavošana dzimumnoziedznieku uzraudzības sistēmas attīstīšanai"
6.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS"""Projekta "Pilsoniskās drosmes skola" sagatavošana"
7.Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs""Projekta iesnieguma sagatavošana interaktīvas multimediju apmācību programmas izveidei vispārizglītojošās skolās"
8.SIA "Buts""Kompleksa profesionālās izglītības mācīburažošanas ciemata izveides iespēju izpēte"
9.SIA "Baltijas datoru akadēmija""Priekšnoteikumu sagatavošana multifunkcionālas apmācību programmas ieviešanai Banku augstskolā un konsorcija paplašināšana projekta iesnieguma sagatavošanai"
10.Liepājas Pedagoģijas akadēmija„Projekta "Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā" sagatavošana”
11.Ogres rajona pašvaldība"Daudzfunkcionāla atbalsta centra izveide ar diabētu un celiakiju slimiem bērniem Latvijā"
12.Ogres rajona pašvaldība"Daudzfunkcionāla resursu un atbalsta centra izveide bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem"
13.Biedrība "Contra Cancrum Coli"„Projekta "Paškustoša kolonoskopa rūpnieciskā prototipa ar instrumentālu kanālu izstrādāšana; sagatavošanās klīniskiem pētījumiem" sagatavošana”
14.Rīgas Stradiņa Universitāte„Projekta "Medicīnas aparātbūves inovāciju centra darbības virzienu attīstība" izstrāde”
15.Tukuma rajona padomes aģentūra "Tukuma slimnīca"„Projekta "Elektronisko dokumentu aprites sistēmas izveidošana Tukuma slimnīcā" sagatavošana un iesniegšana”
16.10. Biedrība "Šlokenbekas muiža"„Projekta iesnieguma "Šlokenbekas muižas attīstība - mūsdienīga pieeja kultūras mantojuma saglabāšanai" sagatavošana”
17.Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments"Grīziņkalna koka arhitektūras restaurācijas projekta sagatavošana”
18.Daugavpils rajona padome„Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes paaugstināšana dabas parka "Daugavas loki" teritorijā”
19.SIA "DIVI"„Pilotprojekta "Salmu kā alternatīvās atjaunojamās enerģijas avota pārstrādes tehnoloģiju un izmantošanas procesa attīstīšana Kurzemes reģionā" izstrāde”
20.SIA "Rīgas menedžeru skola""Jauns ģenerators 1.0 kW vēja enerģijas iekārtām"
21.Biedrība "Zemnieku saeima"Projekta "Atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstība Latvijā" pieteikuma sagatavošana
22.Nodibinājums "Sabiedriskā organizācija – Palīdzības fonds "Cerību Bura""„Projekta pieteikuma sagatavošana Daugavas - Misas kanāla rekonstrukcijai Ėekavas pagastā”
23.Biedrība "Baltijas vides forums"Pieteikuma sagatavošana projektam "Apsaimniekošanas un monitoringa sistēmas ieviešana Latvijas jūras aizsargājamās teritorijās"
24.Biedrība "Vides biedrība Krūzes"„"Starptautiska biologiskās lauksaimniecības apmācību un pētniecības centra" izveides partnerības attīstīšana un pētniecisko darbību priekšizpēte”
25.Valmieras pilsētas pašvaldība„No vakardienas šodienā - Valmieras pilsētas vērsturiskā centra attīstība”
26.SIA "Diplomātiskā servisa medicīnas centrs"Projekta sagatavošana veselības aprūpes uzlabošanai ar ēšanas traucējumiem sirgstošām jaunietēm
27.Ilūkstes novada dome„Individuālā projekta "Veselības centra "Ilūkste" tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana kvalitatīvas ārstniecības un profilakses nodrošināšanai" sagatavošana iesniegšanai EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajā atklāto projektu konkursā”
28.Biedrība "Latvijas Vājdzirdīgo asociācija"„Projekta pieteikuma sagatavošana Vidzemes reģiona daudzfunkcionālā atbalsta centra bērniem ar dzirdes traucējumiem izveidei Valmierā”
29.SIA "Data Pro Grupa"„Individuālā projekta "Klātienes un tālmācības mācību programmas izstrādāšana un ieviešana bērniem ar īpašām vajadzībām matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā" iesnieguma izstrāde”
30.VAS Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca"Individuālā projekta sagatavošana jauno mediķu skolas izveidei"
31.Pārtikas un Veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs"EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta otrās atklāto projektu konkursa kārtas projekta plānošana un iesnieguma veidlapas izstrāde"
32.Kurzemes plānošanas reģions"Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas sistēmas optimizācija jaunveidojamajos novados Kurzemē"
33.Biedrība "Tehnoloģiju attīstības forums""Rīcības plāns Projekta "Sadarbības tīkla izveidošana alternatīvās enerģijas avotu (biodegvielas) izmantošanas jomā Baltijā" (indikatīvs darba nosaukums) sagatavošanai EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2.Individuālo projektu atklātā konkursa ietvaros"