Home > Calls for Proposals > ARHĪVS > PHARE 2002-2005 > Sabiedrības integrācija 2005

eslogo


Sabiedrības integrācija 2005

Source of Funding: PHARE 2002-2005
Search projects
No.Status Title
1 (Call for Proposals has ended) Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā
Projects: 51 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Latviešu valodas apguves valsts aģentūra „Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai"
2.Sabiedriskā organizācija „Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība" „Starpkultūru izpratnes un pilsoniskās līdzdalības veicināšana Latvijas pašvaldībās"
3.Atklātais sabiedriskais fonds "Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds" „Daudzbalsīgā vēsture"
4.Biedrība „Baltā māja" „Paaudžu un tautību vienotība etniskās integrācijas veicināšanai"
5.Dundagas pagasta padome „Līkā muiža"„Ziemeļkurzemes līvu seno amatu un kultūrvides iezīmju kopšana"
6.Sabiedriskā organizācija „Kultūras projektu koordinācijas centrs" „Saulgriežu tradīcijas kā etnisko kopienu kultūras mantojuma nozīmīga sastāvdaļa"
7.Glūdas pagasta padome „Mazākumtautību kopienu līdzdalības veicināšana pašvaldību apvienības "Bērzes krasti" pagastos"
8.Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra" „Kultūras iniciatīvas Vidzemes sabiedrības integrācijai"
9.Stendes pilsētas dome „Tava emocionālā inteliģence - mūzika Kurzemes un Latgales etnisko grupu kultūras apmaiņā jeb Kurzeme - Latgale"
10.Jelgavas dome „Piedalies! 2"
11.Limbažu rajona padome„Mazākumtautību kultūrvērtību iekļaušana Limbažu rajona kultūras dzīvē"
12.Biedrība „Projekts „Vizuālā Latvija"" „Kultūras raidījuma "ETNOSI" izveide Latvijas televīzijā"
13.Biedrība „Vēsturisko vietu multimediju projekti" „Dokumentāla filma par Latvijas ebrejiem. Tradīciju loma un īpatnības šodienas Latvijā"
14.Biedrība „AVANTIS" „Hip hop mūzika un netradicionālie sporta veidi - pozitīvi piemēri tautu vienotībai un savstarpējai iecietībai"
15.Liepājas Simfoniskais orķestris „Koncertcikls „Tautu satikšanās mūzikā""
16.Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs" „Čigāni vietējā sabiedrībā un skolā"
17.Sabiedriskā organizācija „Mākslas centrs „PĒDA"" „Dažādu tautu kultūru mozaīka"
18.Biedrība „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" „No sirds sirdī"
19.Biedrība „Izglītības attīstības centrs" „Mēs savai valstij"
20.Ventspils bibliotēka „Tiksimies bibliotēkā"
21.Rēzeknes pilsētas dome „Rēzeknes etniskās sapratnes un mijiedarbības modeļa multiplicēšana Latvijā"
22.Sabiedriskā organizācija "Latvijas Tautas skola"„The Discussion Club "Integration - is a Guarantee to the Civil Society""
23.Jēkabpils rajona pašvaldības aģentūra „Jēkabpils vēstures muzejs" „Vecticībnieku kultūrvēsturiskais mantojums Latgalē"
24.Liepu pamatskola „Bez pagātnes nav nākotnes!"
25.Rēzeknes rajona padome „Vietējo aktīvistu iniciēšana integrācijas veicināšanai"
26.Daugavpils pilsētas dome „SLAVIC PIE (Slavic People in Europe)"
27.Biedrība „Pilsoniskā iniciatīva 21" „Eiropas pilsonības pamatskola 2005./2006."
28.Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, J.Pilsudska Poļu vidusskola „Latgales poļu skolas - dažādu tautību skolotāju, skolēnu un viņu ģimenes locekļu savstarpējās sapratnes un sadarbības veicinātājas"
29.Silmalas pagasta padome „Latvija Silmalas pagasta skolēnu acīm"
30.Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences" „ Integrācijas prakse un perspektīvas"
31.Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs „PROVIDUS"" „Daudzveidība ienāk latviešu skolās: mazākumtautību bērnu iekļaušanās vidusskolās ar latviešu mācībvalodu"
32.Latvijas Universitāte „Jauniešu kultūraktivitātes un nacionālā integrācija"
33.Valsts zinātniskā iestāde bezpeļņas organizācija „Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts" „Pretestība sabiedrības integrācijai: cēloņi un pārvarēšanas iespējas (etnicitātes, valsts un pilsoniskās sabiedrības mijiedarbības analīze)"
34.Nodibinājums „Invalīdu un viņu draugu apvienība „APEIRONS"" „Invaliditāte vieno!"
35.Krāslavas Varavīksnes vidusskola„"Pa Varavīksnes tiltu uz integrāciju sabiedrībā" - Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, gr. Plāteru Poļu pamatskolas un Krāslavas ģimnāzijas sadarbības, valodas apguves un integrācijas klubs (SVAIK) ar 4 tematiskām nometnēm tā ietvaros"
36.Biedrība "Resursu centrs sievietēm „Marta"" „Vienas mājas - viena valoda"
37.Nodibinājums „Latvijas Pieaugušo izglītības centrs"„Latviešu valoda pierobežā"
38.Rīgas Amatniecības vidusskola „Sabiedrības integrācijas veicināšana Rīgas pilsētas Kurzemes rajona Imantas mikrorajonā"
39.Indras pagasta padome „Latviešu valoda - mūsu valoda!"
40.Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža „Sabiedrības integrācijas veicināšana Olaines pilsētā"
Pages: