Sākums > Finansējuma avoti > “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības pr[..]

sif-jauns-kras


“Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma ” 2018

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana.

Programmas mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne, nodrošinot, ka projektu aktivitātēs vienlaikus piedalās vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām.

Netiešā mērķa grupa ir projektu aktivitātēs iesaistīto jauniešu vecāki, aizbildņi un pedagogi.

Kopējais 2018.gadā programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums ir 31 303,00 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS

Projekti: 5 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Maksa Goldina biedrība "Ebreju kultūras mantojums"Latvijai veltītā dzīve. Mazākumtautību pārstāvji Latvijas kultūrā
2.Biedrība "Latvijas Vācu Savienība"Tautu izziņa caur folkloru
3.Latvijas ukraiņu biedrību apvienībaDaudzkrāsainā Rēzekne
4.Rīgas Vācu kultūras biedrībaUzzināt un dalīties jauniešu sadarbībā
5.Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" (JNKBA)Kopīgi soļi – II