ESF+

 

Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai

Sabiedrības integrācijas fonds, turpinot atbalsta sniegšanu mazaizsargātām personām, iesaistīts Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. - 2027. gadam īstenošanā, kas apstiprināta 2022. gada 21. oktobrī Eiropas Komisijā.

 

Kas var saņemt palīdzību?

Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuras:

  • atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
  • nonākušas krīzes situācijā;
  • atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 288 euro.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Svarīgi!!! Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.

Kādu atbalstu var saņemt?

Atbalsta pakas

  • pārtikas preču komplekti;
  • higiēnas un saimniecības preču komplekti;
  • pārtikas preču komplekti maziem bērniem (2 veidi atkarībā no bērna vecuma);
  • higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
  • skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

Zupas virtuves

Ar Fonda atbalstu Latvijā 26 zupas virtuves nodrošina maltīšu izsniegšanu.

Svarīgi!!! Lai saņemtu maltītes, personai nav jāuzrāda statusa izziņa.

Atbalsta komplektu izdales un maltīšu saņemšanas vietu informācija skatāma šeit.

Papildpasākumi

Papildpasākumu mērķis ir mazināt personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Kādi ir Sabiedrības integrācijas fonda pienākumi programmas ieviešanā?

Sabiedrības integrācijas fonds veic pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta komplektu izdales vietās.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina Partnerorganizācijas. Partnerorganizāciju atlasi, izsludinot atklātu atlasi, veic Sabiedrības integrācijas fonds.

Logo ansamblis

 

Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu partnerorganizāciju pirmo atlasi šādu atbalstāmo darbību īstenošanai:

  • pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšana un papildpasākumu īstenošana,
  • maltīšu nodrošināšana un papildpasākumu īstenošana.

Atbalstāmo darbību īstenošanas periods būs no 2024.gada 1.aprīļa līdz 2027.gada 31.martam. Atbalstāmās darbības tiks īstenotas ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Partnerorganizāciju atlases pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz 19.01.2024. plkst.23.59.

Atlases pieteikumi iesniedzami Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP): https://sif.map.gov.lv/.

Sabiedrības integrācijas fonds 2024. gada 4.janvārī plkst.11.00 rīkoja tiešsaistes  informatīvo semināru par atlasi un tās nosacījumiem. Semināra prezentācija šeit:

 

! Noslēgusies partnerorganizāciju pirmā atlase, tās ietvaros izvērtēti saņemtie 25 pretendentu pieteikumi, sagatavoti un izsūtīti lēmumi par tiesību piešķiršanu būt par partnerorganizāciju un uzsākta līgumu slēgšana. Vairāk informācijas šeit.

Gunta Landsmane

Nodaļas vadītāja
gunta.landsmane [at] sif.gov.lv