Reset search options
Latvijas karte visa_Latvija Daugavpils Rezekne Valmiera Jekabpils Jurmala Jelgava Liepaja Ventspils Riga Kurzeme Latgale Vidzeme Zemgale Rigas_reg

Funding (LVL):
Projects stories only

32 ResultsPage 1 of 2

No. Title Project number Project Promoter Funding
1
 • ”Nature’s creative laboratory” as an instrument for strengthening psychophysical health and diminishing social and economical gap in the community
 • 2010.CH04/mac-150 Society „The House of fairy tales „Undine” – The Green order” 42108.67 LVL
  2
 • "Liepājas Jauno Vanagu kapacitātes celšana - SIF" (Sistēma/ Iedvesma/ Fleksibilitāte)
 • 2008.NVOF2.3./4-1/06 biedrība "Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi" 32589.10 LVL
  3
 • Rabbit Fans' School for poverty-exposed children, youth, and seniors to learn the rabbit breeders craft
 • 2010.CH04/mic-163 society „Latvian Pedigree Rabbits Breeders’ Association” 17950.00 LVL
  4
 • 3D: Think! Do! Live!
 • 2010.CH04/mac-20 Latvia's Association for Family Planning and Sexula Health "Papardes zieds" 72838.48 LVL
  5
 • 3x3 ģimeņu saiets Īrijā 2013
 • 2013.LV/DP/02 Biedrība "Trīs reiz trīs" 11997,00 LVL
  6
 • Building a Support System to Prevent Juvenile Delinquency
 • 2010.CH04/mac-113 Centre for Public Policy PROVIDUS 76208.24 LVL
  7
 • Creative Workshop at Children’s Day Centre "Home"
 • 2010.CH04/mic-22 Dundaga Children's Day Centre "Home" (Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas") 9492.40 LVL
  8
 • What You Get From Giving Can't Be Taken Away
 • 2010.CH04/mic-53/38 Association of Christian Generations Communion "Bridge" (Biedrība kristīgai paaudžu kopībai "Tilts") 20328.60 LVL
  9
 • ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Mērsraga ostas pārvaldē
 • 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/005 Mērsraga Ostas pārvalde 25660.88 EUR
  10
 • New Family as a New Enterprise: Strategy of Success
 • 2010.CH04/mac-127/22 Baltic Franchise Foundation (Baltijas Franšīzes Fonds) 25549.29 LVL
  11
 • Fostering Youht Inclusion and Participation in Development of Civil Society in Region of Western Latgale
 • 2010.CH04/mic-24 Association "Latgales vārti" (Latgales vārti) 15886.79 LVL
  12
 • Corrective Self-Help Support Groups in Regions of Latvia and Iļģuciems Women Prison
 • 2010.CH04/mic-223 Association “Resource Center for Women „Marta”” (Resursu centrs sievietēm "Marta") 21312.51 LVL
  13
 • Kurzemes NVO atbalsts 2012
 • 2012.LV/1-1/01 Biedrība "Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" 4000,00 LVL
  14
 • Fostering Active Participation of Youth in Rural Areas and Promoting Their Competitiveness in Labor Market and Educational Institutions “Cogwheel Academy”
 • 2010.CH04/mic-213 Ogre Youth Club “Project Workshop” (Ogres Jauniešu klubs "Projektu darbnīca") 8138.00 LVL
  15
 • Mājas elpa Latvijā
 • Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība" 11 400,00 LVL
  16
 • Little Strokes Fell Great Oaks
 • 2010.CH04/mic-243 Association „Hillock” (Cinītis) 11400.00 LVL
  17
 • Afternoon of Life
 • 2010.CH04/mac-35/20 "Latvian Red Cross" (LRC) (Latvijas Sarkanais Krusts) 80714.12 LVL
  18
 • ”Helping myself help others – qualitative life for pensioners”
 • 2010.CH04/mic-79 Society "Community Development Center" 17504.50 LVL
  19
 • Patērētāju informēšana par veselībai nekaitīgāku ikdienas preču izvēli
 • 2007.NVOF3.1./56/03 Baltijas Vides Forums 85136.29 LVL
  20
 • Development of Lifelong Learning for Seniors of Pāvilosta and Intergenerational Cooperation
 • 2010.CH04/mic-228 Saka County Open Public Fund "Saka County Senior Citizens' Foundation (Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds "Sakas novada pensionāru nodibinājums") 21755.00 LVL
  21
 • Skills Towards Independence
 • 2010.CH04/mic-131/40 Association „Children and Youth Interests Centre” (Bērnu un jaunatnes interešu centrs) 16435.00 LVL
  22
 • Halfway Home
 • 2010.CH04/mic-139/39 Association “Zvannieku Mājas” (Zvannieku mājas) 18641.56 LVL
  23
 • RE:START
 • 2010.CH04/mic-231/41 Youth Workers Association "Golden Bridge" (Jaunatnes darbinieku asociācija "Zelta Tilts") 21522.64 LVL
  24
 • Promotion of social-active lifestyle by educating society about healthy lifestyle and involving seniors and patients of diabetes
 • 2010.CH04/mic-17 Society "Liepaja Diabetes society" 6175.00 LVL
  25
 • Raising Seniors' Awareness and Involvement in Issues Related to Their Health Care
 • 2010.CH04/mic-214 Foundation "Patient's Ombud Office" (RAKUS Pacientu Ombuds) 19541.81 LVL
  26
 • Look farther!
 • 2010.CH04/mac-130 Association „NEXT” 30109.35 LVL
  27
 • Believe in yourself, Latvia!
 • 2010.CH04/mac-131 Youth organization „Avantis” 75669.25 LVL
  28
 • Health university for seniors
 • 2010.CH04/mic-104 society "Jelgava Pensioner association" 20900.00 LVL
  29
 • „New Gold” Healthy and active lifestyle – life quality and social integration tool for young people and seniors
 • 2010.CH04/mac-128 Latvian Democratic Society Support Center 81903.29 LVL
  30
 • Vienoti savstarpējā sadarbībā, stiprinot saikni ar Latviju un diasporas mītnes zemi
 • 2013.LV/DP/07 Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība" 11994,76 LVL

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »