Dzēst meklēšanas parametrus
Latvijas karte visa_Latvija Daugavpils Rezekne Valmiera Jekabpils Jurmala Jelgava Liepaja Ventspils Riga Kurzeme Latgale Vidzeme Zemgale Rigas_reg

Finansējuma apjoms (LVL):
Rādīt tikai ilustratīvus projektu piemērus

32 Rezultāti1 lapa no 2

Nr. Nosaukums Projekta numurs Projekta īstenotājs Finansējums
1
 • "Dabas radošā laboratorija" kā psihofiziskās veselības stiprināšanas un sabiedrības sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanas instruments
 • 2010.CH04/mac-150 biedrība "Pasaku māja "Undīne" - Zaļais ordenis" 42108.67 LVL
  2
 • "Liepājas Jauno Vanagu kapacitātes celšana - SIF" (Sistēma/ Iedvesma/ Fleksibilitāte)
 • 2008.NVOF2.3./4-1/06 biedrība "Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi" 32589.10 LVL
  3
 • "Trušumīļu skola" nabadzības riskam pakļautiem bērniem, jauniešiem un senioriem truškopja aroda apgūšanai
 • 2010.CH04/mic-163 biedrība "Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija" 17950.00 LVL
  4
 • 3D: Domā! Dari! Dzīvo!
 • 2010.CH04/mac-20 biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds"" 72838.48 LVL
  5
 • 3x3 ģimeņu saiets Īrijā 2013
 • 2013.LV/DP/02 Biedrība "Trīs reiz trīs" 11997,00 LVL
  6
 • Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai
 • 2010.CH04/mac-113 biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" 76208.24 LVL
  7
 • Bērnu dienas centra "Mājas" radošā darbnīca
 • 2010.CH04/mic-22 Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas" 9492.40 LVL
  8
 • Dodot gūtais neatņemams!
 • 2010.CH04/mic-53/38 Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” 20328.60 LVL
  9
 • ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Mērsraga ostas pārvaldē
 • 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/005 Mērsraga Ostas pārvalde 25660.88 EUR
  10
 • Jaunā ģimene kā jauns uzņēmums: veiksmes stratēģija
 • 2010.CH04/mac-127/22 Nodibinājums „Baltijas Franšīzes Fonds” 25549.29 LVL
  11
 • Jauniešu iekļaušanās un līdzdalības aktivizēšana pilsoniskās sabiedrības attīstībai Rietumlatgales reģionā
 • 2010.CH04/mic-24 Biedrība "Latgales vārti" 15886.79 LVL
  12
 • Koriģējošas pašpalīdzības grupas Latvijas reģionos un Iļģuciema sieviešu cietumā. (Pašpalīdzības grupas - palīdzēsim viens otram!)
 • 2010.CH04/mic-223 Biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta"" 21312.51 LVL
  13
 • Kurzemes NVO atbalsts 2012
 • 2012.LV/1-1/01 Biedrība "Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" 4000,00 LVL
  14
 • Lauku jauniešu līdzdalības veicināšana vietējā līmenī un konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū un izglītības iestādēs "Zobrata akadēmija"
 • 2010.CH04/mic-213 Ogres Jauniešu klubs "Projektu darbnīca" 8138.00 LVL
  15
 • Mājas elpa Latvijā
 • Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība" 11 400,00 LVL
  16
 • Mazs cinītis gāž lielu vezumu
 • 2010.CH04/mic-243 Biedrība "Cinītis" 11400.00 LVL
  17
 • Mūža atvasara
 • 2010.CH04/mac-35/20 Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” 80714.12 LVL
  18
 • Palīdzot sev palīdzu citiem - kvalitatīvu dzīvi pensionāriem
 • 2010.CH04/mic-79 biedrība "Kopienas Attīstības centrs (KAC)" 17504.50 LVL
  19
 • Patērētāju informēšana par veselībai nekaitīgāku ikdienas preču izvēli
 • 2007.NVOF3.1./56/03 Baltijas Vides Forums 85136.29 LVL
  20
 • Pāvilostas senioru mūžizglītības attīstība un sadarbība starp paaudzēm
 • 2010.CH04/mic-228 Nodibinājums "Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds "Sakas novada pensionāru nodibinājums"" 21755.00 LVL
  21
 • Prasmes ceļā uz patstāvību
 • 2010.CH04/mic-131/40 Biedrība „Bērnu un jaunatnes interešu centrs” 16435.00 LVL
  22
 • Pusceļa māja
 • 2010.CH04/mic-139/39 Biedrība „Zvannieku Mājas” 18641.56 LVL
  23
 • RE:START
 • 2010.CH04/mic-231/41 Biedrība "Jaunatnes darbinieku asociācija "Zelta tilts"" 21522.64 LVL
  24
 • Sabiedriski aktīva dzīvesveida veicināšana, izglītojot sabiedrību par veselīgu dzīvesveidu iesaistot seniorus un cukura diabēta pacientus sabiedriskajos procesos
 • 2010.CH04/mic-17 biedrība "Liepājas Diabēta biedrība" 6175.00 LVL
  25
 • Senioru informētības un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos
 • 2010.CH04/mic-214 Nodibinājums "RAKUS Pacientu Ombuds" 19541.81 LVL
  26
 • Skaties tālāk!
 • 2010.CH04/mac-130 biedrība "NEXT" 30109.35 LVL
  27
 • Tici sev, Latvija!
 • 2010.CH04/mac-131 biedrība "Avantis" 75669.25 LVL
  28
 • Veselības universitāte senioriem
 • 2010.CH04/mic-104 biedrība "Jelgavas Pensionāru biedrība" 20900.00 LVL
  29
 • Veselīgs un aktīvs dzīvesveids jauniešu un senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai un sociālās integrācijas veicināšanai "Jaunais Zelts"
 • 2010.CH04/mac-128 biedrība "Latvijas Pilsoniskās sabiedrības atbalsta centrs (LAPSAC)" 81903.29 LVL
  30
 • Vienoti savstarpējā sadarbībā, stiprinot saikni ar Latviju un diasporas mītnes zemi
 • 2013.LV/DP/07 Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība" 11994,76 LVL