Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2016 > Biedrības “Ģimenes attīstības un kultūras centra &[..]

sif-jauns-kras


Biedrības “Ģimenes attīstības un kultūras centra "Alise"” darbības stiprināšana starpnozaru NVO risinājumu izstrādei sabiedrības problēmām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Projekta īstenotājs – biedrība Ģimenes attīstības un kultūras centrs "Alise".

Projekts paredz biedrības kapacitātes celšanu, sniedzot iespēju biedrības biedriem pilnveidot savas zināšanas un paplašināt redzējumu par ģimeņu problēmām, orientējot biedrības darbību iesaistei "Cilvēkdrošības mācību kursa" satura izstrādē IZM organizētajā darba grupā.

Tiešā mērķa grupa - biedrības biedri (10 cilvēku) un brīvprātīgie (20 cilvēku)

Netiešā mērķa grupa - pedagogi, izglītības darbinieki, dažādu nozaru profesionāļi, izglītojamie, ģimenes, tostarp nepilnās ģimenes un ģimenes ar īpašām vajadzībām (30 cilvēku).

Projekta galvenās aktivitātes paredz:

• Darbspējīgas informatīvās platformas izveidi biedrības mājas lapas formā.
• 4 izglītojošu semināru organizēšanu par ģimeņu jautājumiem, fokusējoties uz ģimenēm aktuālu problēmu risinājumu iespējām.
• Koncepcijas izstrāde biedrības tālākai darbībai par iesaistes iespējām "Cilvēkdrošības mācību kursa" satura izstrādē IZM organizētajā darba grupā.

Projekta gaitā tiks veicināta biedrības kapacitāte, lai radītu priekšnosacījumus biedrības turpmākai iesaistei pilsoniskā līdzdalībā un sadarbībā ar valsti.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta koncepcija "Cilvēkdrošības mācību kursa" integrācijai sabiedrībā un izglītībā, kas kalpos par biedrības pieteikumu iesaistīties "Cilvēkdrošības mācību kursa" satura izstrādē IZM organizētajā darba grupā.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4995,10 EUR / 3 510.58 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/029
Projekta īstenotājs: Biedrība "Ģimenes attīstības un kultūras centrs "Alise""
Darbības joma: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Īstenošanas vieta: Rīga
Juridiskā adrese: Ormaņu iela 18A-3, Rīga, LV-1046
Īstenošanas ilgums: 20.06.2016.- 15.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums