Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2016 > Stipra komanda – atslēga uzvarai!

sif-jauns-kras


Stipra komanda – atslēga uzvarai!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2016

Search projects

Mērķis: veicināt biedrības "K-Volejs" ilgtspējīgu sekmīgu darbību balstītu uz jaunām ilgtspējīgām iniciatīvām veicinot sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu attīstīšanā.

Mērķa grupa: biedrības biedri un brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.

Aktivitātes:

1. Stratēģijas izstrāde
2. Apaļā galda diskusija
3. K-Volejs biedru un brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveide
4. Pieredzes pārneses pasākumi

Plānotie rezultāti:

Izstrādāta biedrības „K-Volejs" darbības stratēģija 2017 – 2019., stiprināta biedrības stabila un ilgtspējīga darbība, nodrošināta labās prakses un pieredzes apmaiņa tā uzlabojot darbu ar sabiedrību, veicinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti un līdzdalības demokrātijas procesus.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 4378,20 EUR / 3 077.02 LVL;
Project number: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/008
Project Promoter: Biedrība „K-volejs”
Field of activity: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Place of implementation: Kuldīga, Kuldīgas novads
Legal address: Baznīcas iela 19-1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Duration of the project: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Status: Noslēgts līgums