Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Stipra komanda – atslēga uzvarai!

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2016

Search projects

Description

Mērķis: veicināt biedrības "K-Volejs" ilgtspējīgu sekmīgu darbību balstītu uz jaunām ilgtspējīgām iniciatīvām veicinot sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu attīstīšanā.

Mērķa grupa: biedrības biedri un brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.

Aktivitātes:

1. Stratēģijas izstrāde
2. Apaļā galda diskusija
3. K-Volejs biedru un brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveide
4. Pieredzes pārneses pasākumi

Plānotie rezultāti:

Izstrādāta biedrības „K-Volejs" darbības stratēģija 2017 – 2019., stiprināta biedrības stabila un ilgtspējīga darbība, nodrošināta labās prakses un pieredzes apmaiņa tā uzlabojot darbu ar sabiedrību, veicinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti un līdzdalības demokrātijas procesus.

Information

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 4378,20 EUR / 3 077.02 LVL;
Project number: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/008
Project Promoter: Biedrība „K-volejs”
Field of activity: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Place of implementation: Kuldīga, Kuldīgas novads
Legal address: Baznīcas iela 19-1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Duration of the project: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Status: Noslēgts līgums

Documents

Documents